Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
125 Remont dachu w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie Łukasz Kopka 2020-11-03
123 Przebudowa drogi gminnej Śladów- Nowa Wieś Śladów Łukasz Kopka 2020-10-01
122 Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Łukasz Kopka 2020-09-01
121 Organizacja stołówek w publicznych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów, tj. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie, realizowany w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu 2020” Łukasz Kopka 2020-08-17
120 Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego realizowana w ramach zadania pn. Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w miejscowości Brochów i Janów Łukasz Kopka 2020-06-09
119 Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego realizowana w ramach zadania pn. Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w miejscowości Brochow i Janów Łukasz Kopka 2020-05-21
118 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2020-03-23
117 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Joanna Tarczyk 2020-03-02
116 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach Joanna Tarczyk 2019-09-06
115 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach Joanna Tarczyk 2019-08-14
114 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach Joanna Tarczyk 2019-08-14
113 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromnów Joanna Tarczyk 2019-07-26
112 "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach” Łukasz Kopka 2019-07-18
111 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach” Łukasz Kopka 2019-06-27
110 2019-03-04 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2019-03-04
109 Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Śladów II Łukasz Kopka 2018-08-03
108 Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Śladów Łukasz Kopka 2018-06-18
107 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brochowie Cętkowska Magdalena 2018-06-13
106 Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów Łukasz Kopka 2018-06-11
105 "Budowa Targowiska wiejskiego "Mój rynek" na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, gmina Brochów III” w formule zaprojektuj i wybuduj Łukasz Kopka 2018-05-23
104 "Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów" III Łukasz Kopka 2018-05-14
103 "Budowa Targowiska wiejskiego "Mój rynek" na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, gmina Brochów II” w formule zaprojektuj i wybuduj Cętkowska Magdalena 2018-05-08
102 Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie Cętkowska Magdalena 2018-04-30
101 "Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów" II Łukasz Kopka 2018-04-27
100 "Budowa Targowiska wiejskiego "Mój rynek" na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, gmina Brochów” w formule zaprojektuj i wybuduj Cętkowska Magdalena 2018-04-12
99 Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów Łukasz Kopka 2018-04-10
98 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2018-02-23
97 „Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Brochów na zajęcia pozalekcyjne” Cętkowska Magdalena 2017-10-11
96 „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów” nr sprawy ZP.GN.271.6.2017 Cętkowska Magdalena 2017-10-03
95 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śladów, Kromnów, Gorzewnica , Górki Joanna Tarczyk 2017-09-22
94 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śladów, Przęsławice, Nowa Wieś Śladów Joanna Tarczyk 2017-09-11
93 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Brochów” Cętkowska Magdalena 2017-07-06
92 Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261 Łukasz Kopka 2017-03-30
91 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2017-03-24
90 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów. Łukasz Kopka 2017-01-02
89 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2016 r. Łukasz Kopka 2016-11-25
88 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice Łukasz Kopka 2016-09-07
86 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice Łukasz Kopka 2016-08-18
85 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Śladów Łukasz Kopka 2016-07-27
84 udowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie. Łukasz Kopka 2016-07-01
83 2016-06-14 Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie. Łukasz Kopka 2016-06-14
82 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Śladów - Śladów od km 0+000 do 1+018 o długości 1018 mb Łukasz Kopka 2016-04-15
81 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap III Błaszczyk Monika 2016-04-05
80 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w miejscowościach : Kromnów, Gorzewnica i Górki Łukasz Kopka 2016-02-10
79 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 609 972,84 PLN. Łukasz Kopka 2015-12-11
78 Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego - AUTOSAN H9-21 12.5T Łukasz Kopka 2015-09-15
77 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-08-20
76 Wykonanie map do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej we wsi Kromnów i Gorzewnica Łukasz Kopka 2015-08-18
75 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-08-07
74 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Smolanej Łukasz Kopka 2015-07-21
73 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-06-10
72 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-06-01
71 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA „ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY BROCHÓW” Łukasz Kopka 2015-05-11
70 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej we wsi Przęsławice Łukasz Kopka 2015-04-30
69 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej we wsi Przęsławice Łukasz Kopka 2015-04-14
66 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 30 i dz. ew. nr 8 o dł. 0,750 km, od km 0+000 do km 0+750 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 87, o dł. 0,800 km, od km 0+000 do km 0+800 Łukasz Kopka 2014-10-24
65 Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno Łukasz Kopka 2014-09-17
64 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na przebudowę boiska gminnego w Janowie gm. Brochów polegający na utwardzeniu terenu pod trybuny na boisku gminnym w Janowie gm. Brochów Łukasz Kopka 2014-08-14
63 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na Przebudowę boiska gminnego w Janowie gm. Brochów polegajacy na zakupie trybun wraz z montażem na biosku gminnym w Janowie gm. Brochów Łukasz Kopka 2014-07-28
62 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów Łukasz Kopka 2014-07-10
61 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Brochów Łukasz Kopka 2014-06-11
60 Remont drogi Bieliny - Famułki Brochowskie w km 0+000 - 0+ 900 Łukasz Kopka 2014-04-15
59 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tułowice Łukasz Kopka 2014-04-11
58 Przebudowa drogi w Tułowicach od drogi wojewódzkiej nr 705 do budynku stacji PKP 0+000 - 0+ 096 Łukasz Kopka 2014-04-03
57 Przebudowa drogi gminnej nr 380135W w miejscowości Piaski Duchowne w km 0+000 - 0+425 Joanna Tarczyk 2013-10-31
56 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec w gminie Brochów Joanna Tarczyk 2013-09-17
55 UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM STACJI KOLEI WĄSKOTOROWEJ W M. TUŁOWICE Joanna Tarczyk 2013-07-03
54 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY BROCHÓW Joanna Tarczyk 2013-07-02
53 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Joanna Tarczyk 2013-05-29
52 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Joanna Tarczyk 2013-05-20
51 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochów Joanna Tarczyk 2013-05-06
50 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochów Joanna Tarczyk 2013-04-17
49 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki 380107W, dł. 0,695 km, 0+000 km do 0+695 km Joanna Tarczyk 2013-04-09
48 DOSTAWA PODWOZIA SAMOCHODU Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ POŻARNICZĄ DLA OSP BROCHÓW Joanna Tarczyk 2012-12-17
47 Dostawa podwozia samochodu z przeznaczeniem pod zabudowę pożarniczą dla OSP Brochów Joanna Tarczyk 2012-12-06
46 Przebudowa drogi gminnej w m. Tułowice Joanna Ścigocka 2012-10-19
45 Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno Joanna Ścigocka 2012-07-30
44 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie Joanna Ścigocka 2012-07-09
43 1.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101W dł. 1400 mb 2.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W dł. 355 mb 3.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przęsławice 380108W dł. 450 mb Joanna Ścigocka 2012-04-30
42 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101W dł 1400 mb 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W dł 355 mb 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przesławice 380108W dł 450 mb Joanna Ścigocka 2012-04-12
41 Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w miejscowości Tułowice gmina Brochów Joanna Ścigocka 2012-03-02
40 REMONT DROGI GMINNEJ W ŚLADOWIE I REMONT DROGI W KONARACH ŁĘG Joanna Ścigocka 2011-11-23
39 Organizacja i przeprowadzenie 9-dniowego obozu językowego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie w ramach projektu pn Młodzi Odkrywcy Joanna Ścigocka 2011-11-17
38 Organizacja i przeprowadzenie 9-dniowego obozu językowego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Fr. Chopina w Brochowie w ramach projektu pn. Młodzi Odkrywcy Joanna Ścigocka 2011-10-26
37 Przebudowa drogi gminnej Łasice - Przęsławice Joanna Ścigocka 2011-08-02
36 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWA WIEŚ ŚLADÓW - PRZĘSŁAWICE Joanna Ścigocka 2011-07-12
35 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śladowie Joanna Ścigocka 2011-06-29
34 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śladowie Joanna Ścigocka 2011-05-30
33 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Lasocinie Joanna Ścigocka 2011-05-26
32 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brochowie Joanna Ścigocka 2011-05-24
29 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZĘSŁAWICE Joanna Ścigocka 2010-07-21
28 Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Wilcze Śladowskie, Śladów, Nowa Wieś Śladów Joanna Ścigocka 2010-07-15
27 a Joanna Ścigocka 2010-07-15
26 ogłoszenie Joanna Ścigocka 2010-07-15
25 Rozbudowa i modernizacja gminnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Janów Gm. Brochów realizowana w ramach projektu pn. System gospodarki wodno – ściekowej Gm. Brochów Etap I Kopka Łukasz 2010-05-19
24 Budowa sieci wodociągowej we wsiach Janów Janówek, Wilcze Śladowskie, Śladów, Nowa Wieś Śladów, Łasice realizowana w ramach projektu pn. System gospodarki wodno – ściekowej Gm. Brochów Etap I Kopka Łukasz 2010-04-15
23 PRZEBUDOWA DROGI HILARÓW – GÓRKI – NOWA WIEŚ ŚLADÓW Kopka Łukasz 2010-02-24
22 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WITKOWICE – BROCHÓW Realizowana w ramach projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów 2000-setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina „Szlak Chopinowski Brochów-Sanniki” Kopka Łukasz 2010-02-10
21 Przebudowa drogi przez osiedle w Janowie Kopka Łukasz 2009-09-14
20 Wyposażenie i remont oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brochowie Kopka Łukasz 2009-09-04
19 BUDOWA SKWERU CHOPINOWSKIEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KULTURY W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW Kopka Łukasz 2009-09-02
18 Przebudowa drogi gminnej Łasice -Tułowice – Hilarów Kopka Łukasz 2009-07-14
17 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZĘSŁAWICE''. Kopka Łukasz 2009-06-30
16 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice Kopka Łukasz 2009-06-04
15 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RENESANSOWYCH ELEWACJACH CEGLANYCH KOŚCIOŁA I WIEŻ W BROCHOWIE Kopka Łukasz 2009-06-02
14 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Brochów Kopka Łukasz 2009-05-27
13 Przebudowa drogi gminnej w miejscowośći Plecewice Kopka Łukasz 2008-09-26
12 Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach Kopka Łukasz 2008-08-28
11 Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Lasocinie Michał Jakubowski 2008-07-24
10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami domowymi i przykanalikami we wsi Tułowice nad kanałem Michał Jakubowski 2007-08-17
9 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie jako centrum tradycji i życia kulturalnego lokalnej społeczności Michał Jakubowski 2007-08-10
8 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie jako centrum tradycji i życia kulturalnego lokalnej społeczności Michał Jakubowski 2007-07-06
7 Przetarg na "Konserwację organów w zabytkowym Kościele w Brochowie - miejscu chrztu Fryderyka Chopina". Michał Jakubowski 2007-03-26
6 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Konary" Michał Jakubowski 2006-11-23
5 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Konary" Michał Jakubowski 2006-11-23
4 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Konary" Michał Jakubowski 2006-10-25
3 Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie, Szkole Podstawowej w Śladowie, Publiczym Gimnazjum w Lasocinie i Domu Nauczyciela w Brochowie w sezonie grzewczym 2006/2007 Michał Jakubowski 2006-09-22
2 Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Brochowie i Bibliotece w Lasocinie w sezonie grzewczym 2006/2007 Michał Jakubowski 2006-09-22
1 Budowa Administrator 2006-07-06

[Liczba odsłon: 4008583]

przewiń do góry