Wójt Gminy Brochów

 

 BP.6733.3.2013

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 5 sierpnia 2013r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

             Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·          budowie stacji transformatorowej, linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek o Nr ewid. 40/4, 40/6, 40/7, 43, 44/2, 44/4, 45/3, 46, 52 i 56 położonych w miejscowości Hilarów obręb: 0011 Hilarów gmina Brochów oraz na terenie działek o Nr ewid. 111/1, 111/2, 112/3, 112/4, 113, 114, 117, 123 i 126 położonych w miejscowości Tułowice obręb: 0028 Tułowice gmina Brochów wydane postanowienia:

1.     Postanowienie   znak: PP-6331-662-13-705-KZ-MZDW z dnia 19.08.2013r. Zarządu Województwa Mazowieckiego (bez uwag).

2.     Postanowienie   znak: DOso-4082/49./13 z dnia 15.08.2013r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

3.     Postanowienie 1372/P/NZW/13 z dnia 17.08.2013r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (bez uwag).  

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów , w dniach poniedziałek - piątek w godzinach     9 00 – 15 00 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

                                                                                                    Wójt Gminy Brochów

                                                                                                          Andrzej Fijołek

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice    

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Hilarów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Marcinkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-05 11:07:39
  • Liczba odsłon: 1667
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996186]

przewiń do góry