Brochów 15-11-2013r.


Protokół


Z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „ Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014.


            Decyzją z dnia 20 października 2013r. Wójt Gminy Brochów ogłosił przeprowadzenie w dniach od 25 października do 04 listopada 2013 roku konsultacje projektu programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony został na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.


             Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Brochów.


Z możliwości wniesienia uwag do Programu nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.-------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                        Brochów 25-10-2013r.

 

 

 

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy  Wójt Gminy Brochów ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Brochów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
do dnia 04 listopada 2013 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie  
w Brochów 125, 05-088 Brochów lub drogą elektroniczną na adres l.kopka@brochow.pl  

propozycja programu na 2014 rok

program_wspolpracy_gminy_brochow_z_organizacjami_pozytku_publicznego_2014_rok.doc

Druki ankiety do konsultacji są do pobrania

form_zglasz_opini_2013.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-23 08:53:01
  • Liczba odsłon: 1950
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006830]

przewiń do góry