Brochów, dnia 06.11.2018r.


INFORMACJA   O WYNIKU   PRZETARGU

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni informację następującej treści:

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 6 listopada 2018 r. o godzinie 900 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 493/3 obręb Nr 0027 Śladów stanowiącej własność Gminy Brochów.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 493/3 obręb: Nr 0027 ŚLADÓW położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3.

powierzchnia nieruchomości:

1 000 m2

 

3.      Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Brak oferentów.

 

4.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.

cena wywoławcza nieruchomości:

23 173,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

 

Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

 

5.      Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Brak.

 

 

Wywieszono dnia: 06.11.2018 r.

Zdjęto dnia:


**************************************************************************************


Brochów, dnia 06.11.2018r.


INFORMACJA   O WYNIKU   PRZETARGU

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni informację następującej treści:

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 6 listopada 2018 r. o godzinie 1000 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 493/5 obręb Nr 0027 Śladów stanowiącej własność Gminy Brochów.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 493/5 obręb: Nr 0027 ŚLADÓW położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3.

powierzchnia nieruchomości:

1 197 m2

 

3.      Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Brak oferentów.

 

4.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.

cena wywoławcza nieruchomości:

25 620,90 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23 %.

 

Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

 

5.      Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Brak.

 

 

Wywieszono dnia: 06.11.2018 r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 13:14:57
  • Liczba odsłon: 1525
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008629]

przewiń do góry