Brochów, dnia 3.07.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Brochów stosownie do art. 35 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Brochów. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 493/3 miejscowość ŚLADÓW

1.      oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 493/3 obręb: Nr 0027 ŚLADÓW położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3.

2.      powierzchnia nieruchomości:

1 000 m2

3.      opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Śladów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 493/3 o pow. 0,1000 ha. Nieruchomość powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 493/1 o pow. 0,42 ha. W wyniku podziału powstały trzy działki budowlane wraz  z wewnętrzną droga dojazdową zapewniająca dostęp wydzielonym działka do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka Nr ewid. 493/3 posiada dostęp do drogi głównej poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, tereny rolne i niewielkie tereny leśne. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości wzdłuż  ok. 30,7 m i głębokości ok. 32,5 m. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne raz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne. W pobliżu rzeka Wisła ok 700 m oraz zachodni kraniec Puszczy Kampinoskiej. Odległość od wsi gminnej Brochów ok. 6,5 km, do mostu na Wiśle w Wyszogrodzie ok. 11 km,  do Sochaczewa ok. 13 km, do Warszawy ok. 60 km.

 

4.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu rolno - leśnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Dla działki 493/3 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

5.      Termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

 

6.      cena nieruchomości: 23 173,20 zł

 

7.      forma nabycia:własność

 

8.    informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

9.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) :

do 15 sierpnia 2018r.

 

 

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 493/5 miejscowość ŚLADÓW

1.               oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 493/5 obręb: Nr 0027 ŚLADÓW położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3.

2.                         powierzchnia nieruchomości:

1 197 m2

3.                         opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Śladów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 493/5 o pow. 0,1197 ha. Nieruchomość powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 493/1 o pow. 0,42 ha. W wyniku podziału powstały trzy działki budowlane wraz  z wewnętrzną droga dojazdową zapewniająca dostęp wydzielonym działka do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka Nr ewid. 493/5 posiada dostęp do drogi głównej poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, tereny rolne i niewielkie tereny leśne. Działka w kształcie zbliżonym do łamanego prostokąta o szerokości ok. 51 m i głębokości ok. 25 m. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne raz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne. W pobliżu rzeka Wisła ok 700 m oraz zachodni kraniec Puszczy Kampinoskiej. Odległość od wsi gminnej Brochów ok. 6,5 km, do mostu na Wiśle w Wyszogrodzie ok. 11 km,  do Sochaczewa ok. 13 km, do Warszawy ok. 60 km.

 

4.                            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu rolno - leśnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Dla działki 493/5 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

5.                            Termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

 

6.                            cena nieruchomości: 25 620,90 zł

 

7.                            forma nabycia: własność

 

8.    informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

9.   termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) :

do 15 sierpnia 2018r.

 

 

 

 

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 493/6 miejscowość ŚLADÓW

1.               oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 493/6 obręb: Nr 0027 ŚLADÓW położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3.

2.                         powierzchnia nieruchomości:

1 180 m2

3.                         opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Śladów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 493/6 o pow. 0,1180 ha. Nieruchomość powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 493/1 o pow. 0,42 ha. W wyniku podziału powstały trzy działki budowlane wraz z wewnętrzną droga dojazdową zapewniająca dostęp wydzielonym działka do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka Nr ewid. 493/6 posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, przebiegającej przez wieś Śladów oraz do wydzielonej drogi wewnętrznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, tereny rolne i niewielkie tereny leśne. Działka w kształcie zbliżonym  do prostokąta o szerokości ok. 25 m i głębokości ok. 45,8 m. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne raz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne. W pobliżu rzeka Wisła ok 700 m oraz zachodni kraniec Puszczy Kampinoskiej. Odległość od wsi gminnej Brochów ok. 6,5 km, do mostu na Wiśle w Wyszogrodzie ok. 11 km,  do Sochaczewa ok. 13 km, do Warszawy ok. 60 km.

 

4.                            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu rolno - leśnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Dla działki 493/6 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

5.                            Termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

 

6.                            cena nieruchomości:27 096,90 zł

 

7.                            forma nabycia: własność

 

8.    informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/310/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

9.   termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) :

do 15 sierpnia 2018r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.

od 3 lipca 2018r. do 25 lipca 2018r.

wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów: dnia 3 lipca 2018r.

wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów:


2.wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_493-3_sladow.docx


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-03 13:32:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 13:03:37
  • Liczba odsłon: 1730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008739]

przewiń do góry