BP.6733.4.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 4 czerwca 2013r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku administracyjnego Urzędu Gminy Brochów na terenie działek o Nr ewid. 315 i 316 w miejscowości Brochów w gminie Brochów zostało wydane postanowienie-pismo:

1.    Pismo  znak sprawy: DOso 4081/107/13  z dnia  15.05.2013r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów i Janów                           

 

Wywieszono dnia: 04.06.2013r.

Zdjęto dnia:

 

Wójt Gminy Brochów

Andrzej Fijołek 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Marcinkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-04 13:27:02
  • Liczba odsłon: 908
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837624]

przewiń do góry