wykaz nieruchomości do sprzedaży 2021

******************************************************************

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  BROCHÓW  PRZEZNACZONYCH  DO  ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.07.2021 r. do dnia 04.08.2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

PLN

Informacje o przeznaczeniu do zbycia

1

2

3

4

5

6

1

KW PL1O/00026616/3

 

obręb 0022 Piaski Duchowne

działka nr 43/12

 

pow. 604 m2

Nieruchomość niezabudowana. Położona na terenie osiedla działek rekreacyjno-letniskowych, w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 575 poprzez drogi wewnętrzne nieutwardzone.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 15x40m.

Otoczenie nieruchomości stanowią podobne działki, tereny rolne oraz tereny leśne Kampinoskiego Parku Narodowego

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów nieruchomość położna jest w strefie kształtowania układów osadniczych na terenach adaptacji, przekształceń i rozbudowy funkcji rekreacyjno-turystycznych

19 550,00 zł – wartość prawa własności gruntów

11 112,00 – wartość prawa użytkowania wieczystego (zaliczona na poczet ceny nieruchomości)

8 438,00 – różnica wartości

nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r.

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

uchwała Nr XXXI/169/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa po 6 tygodniach od daty wywieszenia wykazu, tj. dnia 25.08.2021 r.

zarządzenie nr 57.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-14 13:54:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-22 15:15:53
  • Liczba odsłon: 1697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006758]

przewiń do góry