Brochów, dnia 10.06. 2009 r.

REALIZACJA PROJEKTU

RE/INTEGRACJA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

         NA TERENIE GMINY BROCHÓW

PRZEZ GMINĘ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE W 2009 R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie w tym roku kontynuuje realizację wieloletniego projektu systemowego Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe będzie m. in. współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów zatrudnienia pracownika socjalnego oraz kosztów objęcia wsparciem 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i należą do osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) lub

do osób nieaktywnych zawodowo (z uwagi na opiekę nad dziećmi do lat 7, lub nad innymi osobami) lub

do młodzieży (nie korzystającej z niżej wymienionych form wsparcia w ramach działania 1.3).

Są zaplanowane następujące formy wsparcia dla w/w osób:  

indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu integracji społecznej i zawodowej z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 15 osób;

kurs „opieka nad osobami starszymi i dziećmi” – dla 5 osób;

kurs „nowoczesne metody wykańczania wnętrz” obejmujący naukę malowania i tapetowania ścian, montażu płyt gipsowych oraz układania glazury i terakoty – dla 10 osób.

Wszystkie formy wsparcia będą udzielane nieodpłatnie.

Uczestnicy kursu otrzymają również zasiłki celowe.

W związku z realizacją w/w projektu w maju b.r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie zainicjował zawarcie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie. Porozumienie to dotyczy współpracy na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji oraz pracy socjalnej poprzez promocję realizowanych przez GOPS projektów (w tym projektu aktualnie realizowanego) oraz przeciwdziałania rosnącemu udziałowi osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród osób bezrobotnych i nie pozostających w zatrudnieniu poprzez udzielanie komplementarnej pomocy tym osobom przez GOPS i PUP w ramach realizacji projektów.

Podpisanie porozumienia jest zaplanowane do końca czerwca b.r.                                  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 11:00:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-27 11:00:43
  • Liczba odsłon: 1817
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006784]

przewiń do góry