Brochów, dnia 17 czerwca 2019r.

GMINA BROCHÓW

Brochów 125

05-088 Brochów

 

 

 

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

                Gmina Brochów informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Przęsławicach i w Śladowie w gminie Brochów”

wybrała do realizacji zadania ofertę, którą złożyła Firma:

 

APIS Polska Sp. zo.o.

ul. 3 Maja 85

37-500 Jarosław

 W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

1.     APIS POLSKA Sp. z o.o.

      ul. 3 Maja 85

37-500 Jarosław

Cena brutto: 132.597,62 zł

Przyznana ilość punktów: 100

 

2.      P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk

         ul. Nurska 33

         07-320 Małkinia Górna

         Cena brutto: 147.000,01 zł

 Przyznana ilość punktów:  90,20 

 

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.


                                                                                                  WÓJT

                                                                                          Piotr Szymański

 


----------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 11.06.2019r.

Gmina Brochów 

05-088 Brochów

 

              

                                            Wszyscy wykonawcy zainteresowani 

      Zapytaniem ofertowym                                  

                                                        

 

 

dotyczy:               Budowy Otwartej Strefy Aktywności w Przęsławicach                                                   

      i w Śladowie w gminie Brochów  

 

 

Gmina Brochów w związku z zapytaniem  oferenta o treści :

  1. Proszę o odpowiedź jakie nasadzenia drzew należy przyjąć do wyceny?”

 

Odpowiada następująco :

1. Do wyceny nasadzenia drzew proszę przyjąć drzewa z gatunku jarząb.
                                                                                                 Wójt

                                                                                       Piotr Szymański

-----------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dnia 04.06.2019r.

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Przęsławicach i w Śladowie w gminie Brochów”

dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sporotwo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Przęsławicach i w Śladowie w gminie Brochów

 

Termin realizacji całości zamówienia:   -       23.08.2019r.

Termin płatności    -      do   30 dni  


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

w godz. 9.00 – 15.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl – zakładka Zapytania ofertowe

 

  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Przęsławicach i w Śladowie w gminie Brochów”

Termin skład ania ofert upływa 14.06.2019r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy Brochów na Sali konferencyjnej

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty100%                                                                                                 WÓJT 
                                                                  Piotr Szymański


04.06.2019_zapytanie_ofertowe_osa_2019.docx
04.06.2019_umowa_osa_2019_-_projekt.docx
04.06.2019_osa_sladow_opis.pdf
04.06.2019_osa_sladow_pzd.pdf
04.06.2019_osa_sladow_usytuowanie_urzadzen.pdf
04.06.2019_osa_sladow_przedmiar.pdf
04.06.2019_osa_przeslawice_-_opis.pdf
04.06.2019_osa_przeslawice.pdf
04.06.2019_osa_przeslawice_szczegol_usyt.urzadzen.pdf
04.06.2019_osa_przeslawice_przedmiar.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tarczyk Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 12:58:52
  • Liczba odsłon: 2275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998251]

przewiń do góry