2021-02-05 zarządzenie 11.2021
***************************************
 
POWOŁANIE KOMISJI OCENIAJĄCEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  

GMINY BROCHÓW NA ROK 2021

 

Art. 15 pkt. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje Gminę Brochów do powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów na rok 2021

 

Jednocześnie zgodnie z art. 15 pkt. 2d wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Kandydaci do Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów na rok 2021:

 

-             posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych;

-             ściśle współpracują z organami administracji publicznej;

-             nie biorą udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów na rok 2021.

 

W związku z powyższym do 05 lutego 2021 r., do godziny 10.00 można zgłaszać kandydatury przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:

 

e-mail:   gmina@brochów

 

W zgłoszeniu należy podać:

-             imię i nazwisko kandydata,

-             organizację, którą kandydat reprezentuje oraz jej adres,

-             nr telefonu wnioskodawcy i kandydata (do weryfikacji zgłoszenia).

 

Na podstawie art. 15. pkt 2d ustawy Komisja Oceniająca w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdy:

-             żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Oceniającej,

-             wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Oceniającej,

-             wszystkie powołane w skład Komisji Oceniającej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15. pkt 2d lub art. 15 pkt 2f ustawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula Informacyjna

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-02 17:04:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-15 16:52:02
  • Liczba odsłon: 1427
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996192]

przewiń do góry