ZARZĄDZENIE NR 95.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie skonsolidowanego bilansu Gminy Brochów

2017-12-29_zarzadzenie_95.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 94.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2017-12-29_zarzadzenie_94.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 93.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie

2017-12-29_zarzadzenie_93.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 92.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu gminy w Brochowie

zarzadzenie_92.2017_z_dnia_29-12-2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 91.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie aktualizacji zasad rachunkowości

2017-12-29_zarzadzenie_91.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 90.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Brochów na 2017r.

2017-12-29_zarzadzenie_90.20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 89.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Brochów

2017-12-29_zarzadzenie_89.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 88.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zakresu informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

2017-12-29_zarzadzenie_88.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 87.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie 57.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (...)

2017-12-29_zarzadzenie_87.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 85.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów

2017-12-18_zarzadzenie_85.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 84.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie rozliczenia kosztów energii cieplnej CO (...)

2017-12-14_zarzadzenie_84.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 83.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie

2017-12-12_zarzadzenie_83.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 82.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

2017-11-30_zarzadzenie_82.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 81.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 listopada2017 r.

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości

2017-11-29_zarzadzenie_81.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 80.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 listopada2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

2017-11-29_zarzadzenie_80.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 79.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru (...)

2017-11-27_zarzadzenie_79.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 78.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji (...)

2017-11-23_zarzadzenie_78.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 77.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania projektów planów finansowych jednostkom budżetowym na 2018r.

2017-11-15_zarzadzenie_77.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 76.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Brochów na 2018r (...)

2017-11-14_zarzadzenie_76.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 76.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami

rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Brochów

2017-11-06_zarzadzenie_75.20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 73.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji (...)

2017-10-25_zarzadzenie_72.20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 73.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami


ZARZĄDZENIE NR 71.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu (...)


ZARZĄDZENIE NR 70.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie infomacji z wykonania budżetu Gminy Brochów za III kwartał 2017r. (...)

2017-10-24_zarzadzenie_70.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 69.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

2017-10-20_zarzadzenie_69.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 68.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

zarzadzenie_68.2017_z_dnia_20-10-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 65.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 06 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

zarzadzenie_65.2017_z_dnia_06-10-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 64.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 02 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku stacji kolei wąskotorowej w Tułowicach gm. Brochów

zarzadzenie_64.2017_z_dnia_02-10-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 63.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 02 października 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zarzadzenie_63.2017_z_dnia_02-10-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 62.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

zarzadzenie_62.2017_z_dnia_28-09-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 61.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zasad polityki rachunkowości dla projektu (...)


ZARZĄDZENIE NR 60.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki odpadami

zarzadzenie_60.2017_z_dnia_26-09-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 59.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017 r.

zarzadzenie_59.2017_z_dnia_21-09-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 58.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2030

zarzadzenie_58.2017_z_dnia_15-09-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 57.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Brochów na 2018 rok

zarzadzenie_57.2017_z_dnia_07-09-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 55.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 57.2016 Wójta Gminy Brochów z dnia 5-12-2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę

zarzadzenie_55.2017_z_dnia_31-08-2017r0001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 54.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

zarzadzenie_54.2017_z_dnia_30-08-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 53.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w USC

zarzadzenie_53.2017_z_dnia_29-08-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 52.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2030

zarzadzenie_52.2017_z_dnia_29-08-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 51.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej biblioteki Publicznej w Brochowie

zarzadzenie_51.2017_z_dnia_21-08-2017r0001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 50.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

zarzadzenie_50.2017_z_dnia_23-08-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 49.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 sierpnia 2017

w sprawie powołania komisjii rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (...)

zarzadzenie_49.2017_z_dnia_21-08-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 48.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 sierpnia 2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji e Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie oraz Filii w Śladowie

zarzadzenie_48.2017_z_dnia_21-08-2017r.pdf


ZARZĄDZENIE NR 47.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 sierpnia 2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie

zarzadzenie_47.2017_z_dnia_21-08-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 46.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 sierpnia 2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lasocinie

zarzadzenie_46.2017_z_dnia_21-08-2017r0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 45.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 sierpnia 2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie

zarzadzenie_45.2017_z_dnia_21-08-2017r0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 44.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 sierpnia 2017

w sprawie przeprowadzenia skontrum w Gminej Bibliotece Publicznej w Brochowie oraz Filii w Śladowie

zarzadzenie_44.2017_z_dnia_21-08-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 43.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 08 sierpnia 2017
w sprawie zarządzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Brochów

zarzadzenie_43.2017_z_dnia_08-08-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 41.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 01 sierpnia 2017
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Brochów

zarzadzenie_41.2017_z_dnia_01-08-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 40.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 31 lipca 2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017 rok

zarzadzenie_40.2017_z_dnia_31-07-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 39.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 31 lipca 2017

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brochów (...)

zarzadzenie_39.2017_z_dnia_31-07-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 38.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 31 lipca 2017

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Brochów (...)

zarzadzenie_38.2017_z_dnia_31-07-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 37.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Brochów za II kwartał 2017r. (...)

zarzadzenie_nr_37.2017_z_dnia_24_lipca_2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 34.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 lipca 2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

zarzadzenie_34.2017_z_dnia_21-07-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 33.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie

2017-07-18_zarzadzenie_33.2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 31.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 14 lipca 2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

zarzadzenie_31.2017_z_dnia_14-07-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 30 /2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie

zarzadzenie_30.2017_z_dnia_10-07-2017.pdf

informacja_o_wynikach_konkursu.pdf


ZARZĄDZENIE NR 29.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 30 czerwca 2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

zarzadzenie_29.2017_z_dnia_30-06-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 28.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie

zarzadzenie_28.2017_z_dnia_29-06-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 27 .2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie (...)

zarzadzenie_27.2017_z_dnia_14-06-2017r.0001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 26.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Brochów (...)

zarzadzenie_26.2017_z_dnia_14-06-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 25.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 13 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lasocinie

zarzadzenie_25.2017_z_dnia_13-06-2017r.0001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 24.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 7 czerwca 2017

w sprawie zarządzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Brochowie

zarzadzenie_24.2017_z_dnia_07-06-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 23.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 31 maja 2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lasocinie

zarzadzenie_23.2017_z_dnia_31-05-2017r.0001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 22.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 19 maja 2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie

zarzadzenie_22.2017_z_dnia_19-05-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 21 /2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. (...)

zarzadzenie_21.2017_z_dnia_08-05-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR  20.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora (...)

zarzadzenie_20.2017_z_dnia_8_maja_2017.pdf
informacja_2017-06-14.pdf

ZARZĄDZENIE NR 19.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 05 lutego 2017

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2017r.

zarzadzenie_19.2017_z_dnia_26-04-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR  18.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 21 kwietnia 2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera (...)

zarzadzenie_18.2017._z_dnia_21.04.20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR  17.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 19 kwietnia 2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (...)

zarzadzenie_17.2017_z_dnia_19_kwietnia_2017r.pdf


ZARZĄDZENIE NR  16.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 05 kwietnia 2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru do projektu z zakresu Rewitalizacji (...)

05-04-2017_zarzadzenie_nr_16.2017.pdf

zalacznik_nr_2_-_formularz_oferty.docx

zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_otwartym_naborze_partnerado_wspolnej_realizacji_projektu.docx


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Gmina Brochów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  VI Jakość życia, w ramach działania 6.2 rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - typ projektów Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej– w ramach konkursu nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Brochów.

 

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 5 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r., do godz. 11:00.

Wnioskodawca poszukuje jednego partnera spoza sektora finansów publicznych, RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór partnera do projektu w ramach działania 6.2 rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - typ projektów Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, w terminie od 5 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r., do godz. 11:00 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, e-mail:  m.cetkowska@brochow.pl , gmina@brochow.pl tel. +22 725 70 03.


protokol_z_oceny_zgloszonych_ofert_na_partnera_w_projecie.pdf

przedstawienie_wynikow_oceny_ofert_konkursowych_wojtowi_gminy_brochow.pdf
ZARZĄDZENIE NR  15.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 05 kwietnia 2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 (...)

zarzadzenie_nr_15.20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 14.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 05 kwietnia 2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Brochów (...)

zarzadzenie_nr_14.2017_z_dnia_05-04-2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 12.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 31 marca 2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)

12.2017_zarzadzenie_z_dnia_31.03.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 11.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 27 marca 2017

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów (...)

zarzadzenie_11.2017_z_dnia_27-03-20170001.pdfZARZĄDZENIE NR 7.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 05 lutego 2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)

zarzadzenie_7.2017_z_5_lutego_2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR 6.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 26 stycznia 2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brochów (...)

2017-01-26_zarzadzenie_6.20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 5.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie

2017-01-25_zarzadzenie_5.2017.pdf

ZARZĄDZENIE NR 4.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 25 stycznia 2017

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Brochowie

zarzadzenie_4.2017_z_dnia_25-01-20170001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 3.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 20 stycznia 2017

w sprawie konkursu architektoniczno-urbanistycznego

na zagospodarowanie terenu w miejscowościach Brochów i Janów

program_rewitalizacji_gminy_brochow_na_lata_2016-2023...docx

oswiadczenie_zalacznik_do_zarzadzenia_5.2017.doc

zarzadzenie_oraz_regulamin_konkursu.pdf

wypis_i_wyrys_ze_studium.pdf

mapa_zagospodarowanie_konkurs.pdf

formularz_zgloszeniowy.doc

========================

rozstrzygniecie_konkursu_architektoniczno_urbanistycznego_.pdf

protokol_konkursu_2017-02-02.pdf


ZARZĄDZENIE NR 2.2017

WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 05 stycznia 2017

w sprawie wykonania budżetu Gminy Brochów na rok 2017

zarzadzenie_2.2017_z_dnia_05-01-20170001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 1.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 05 lutego 2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zarzadzenie_1.2017_z_dnia_02-01-20170001.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-08 15:31:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-24 08:32:57
  • Liczba odsłon: 1378
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2836673]

przewiń do góry