SPROSTOWANIE

Wójt Gminy Brochów informuje, że   w ogłoszeniu I z dnia 19.XI.2009r. dotyczącym przetargu ustnego   nieograniczonego   na sprzedaż nieruchomości (4 działek) w Piaskach Duchownych w pkt. IV wkradł się błąd zamiast: działka nr 43/46 powinno być: działka nr 43/6 . Wadium do dnia 17.XII.2009r. i sprzedaż w dniu 21.XII.2009r. dotyczy działek nr.106, 115, 43/4 i 43/6 stanowiących własność Gminy Brochów.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                        Brochów 19.11.2009r.


O g ł o s z e n i e - I

  Wójt Gminy Brochów ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (4 działek) położonych we wsi Piaski Duchowne    gm. Brochów

        Przetarg odbędzie się dnia   21 grudnia 2009r o   godz.11 3o   ( poniedziałek– sala konferencyjna (parter)   Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów  

1.informacja   o przeznaczeniu nieruchomości do   sprzedaży: Uchwały Nr XXII/124/2009   Rady Gminy Brochów z dnia 16 września 2009r.

2 . forma nabycia : własność

3.termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności

4 . z dniem 18 listopada 2009r   upłyną termin do złożenia wniosku   przez osoby , którym przysługuje   pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości   na podstawie   art. 34 ust 1 pkt1 i pkt2.ustawy o gospodarce nieruchomościami   - brak wniosków

5. Wadium określone w pkt. 6.I.c, 6.II.c, 6.III.c ,6.IV.c , należy wpłacić w PLN najpóźniej do

  17 grudnia 2009r. na konto Urzędu Gminy Brochów Spółdzielczy Bank Ogrodniczy Warszawa Filia Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed   otwarciem przetargu.

6. Dane o nieruchomościach:

                                                KW Nr   PL1O/00026889/7    

  I. działka nr 106   o pow. 666m 2

   a) - cena    15.500zł ( wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego), która stanowi również -   cenę wywoławczą : 15.50 0 zł ,

   b).postąpienie : min. 155zł ,

   c).wysokość wadium : 1550zł ,

   d).przeznaczenie   i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość gruntowa   zabudowana budynkiem letniskowym drewnianym – stanowiącym przedmiot odrębnej własności.

II. działka nr 115   o pow. 666m 2

   a)-cena    15.500zł ( wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego), która stanowi również -   cenę wywoławczą : 15.500zł ,

   b).postąpienie : min. 155zł ,

   c).wysokość wadium : 1550zł ,

   d).przeznaczenie   i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość gruntowa   możliwa do zabudowy w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa ( ze względu na słup energetyczny-uzgodnienie z zakładem energetycznym)

 

                                                     KW Nr   PL1O/00026581/8    

  III.   działka nr 43/4 o pow. 604m 2

   a)-cena    13.490zł ( wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego), która stanowi również -   cenę wywoławczą : 13.490zł ,

   b).postąpienie : min. 135zł ,

   c).wysokość wadium : 1349zł ,

   d).przeznaczenie   i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość stanowi działkę leśną zagospodarowaną zielenią niską i drzewostanem sosnowym. Posiada jedynie możliwość uzbrojenia w energię elektryczną .

IV.   działka nr 43/46o pow. 604m 2

   a)-cena    13.490zł ( wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego), która stanowi również -   cenę wywoławczą : 13.490zł ,

   b).postąpienie : min. 135zł ,

   c).wysokość wadium : 1349zł ,

   d).przeznaczenie   i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość stanowi działkę leśną zagospodarowaną zielenią niską i drzewostanem sosnowym. Posiada jedynie możliwość uzbrojenia w energię elektryczną .

Uwaga: O   wysokości postąpienia   decydują   uczestnicy przetargu,   z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek   złotych.

Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży   na własność , w terminie   21 dni od daty   podpisania protokołu przetargu.

W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia   w miejscu i terminie   podanym w zawiadomieniu , Wójt   Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego , a wpłacone wadium przepada .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn .

 

Szczegółowych informacji   można uzyskać pod tel.(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16

  pokój 25 lub (0-22) 725-71-77 Wójt Gminy Brochów .

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-19 16:23:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:06:26
  • Liczba odsłon: 1739
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006756]

przewiń do góry