UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Brochów, dnia 25.10.2018r.

Gmina Brochów

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.11.2018

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11 października 2018r.

na wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

"Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Brochów" 

 realizowanego   ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Brochów informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 11.10.2018r. na wykonanie zamówienia w ramach zadania pod nazwą: "Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Brochów" dla Projektu realizowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

UZASADNIENIE

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale XV „Pozostałe postanowienia i informacje” punkt 3 ww. zapytania ofertowego, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

 

WÓJT

     Piotr Szymański

 

**************************

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
informacja_z_otwarcia_ofert-22.10.2018_r..pdf

****************************************

2018-10-18_odpowiedz_na_pytanie.docx

****************************************

GMINA BROCHÓW

BROCHÓW 125

05-088 BROCHÓW

Brochów dnia 11.10.2018 r.

 

ZP.GN.273.11.2018

(znak sprawy)

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

"Doposażenie jednostek OSP

z terenu

Gminy Brochów"

realizowanego   ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 

 

Zamawiający:

Gmina   Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 725-70-03 fax. 22725-70-03 wew. 13

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23      REGON 01589122011_10_2018_bip-zapytanie_ofertowe_sprzet_strazacki.doc

11_10_2018_zalacznik_nr_5_projekt_umowy.doc


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Józwik
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 14:00:51
  • Liczba odsłon: 1997
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998297]

przewiń do góry