Brochów, dnia 16.11.2015

ZAPYTANIE O CENĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi, ile wynosi cena jednostkowa brutto (cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty Oferenta związane z realizacją ewentualnego zamówienia) paczki świątecznej w skład której wchodzą następujące artykuły:

1.Ptasie Mleczko ,,Wedel” 147 g                                                                                      1 szt.

2.Ciastka Delicje ,,Wedel” 147 g                                                                                      1 szt.

3.Paluszki z galaretką w czekoladzie ,,Krakus” 144 g                                                     1 szt.

4. Draże M&M 45 g                                                                                                            1 szt.

5. Kinder czekoladki 50g                                                                                                      1 szt.

6. Czekolada 100g Wedel                                                                                                   1 szt.

7. Baton Góralki w czekoladzie 50 g                                                                                   1 szt.

8. Baton Prince Polo 36 g                                                                                              1 szt.

9. Draże Skawa 70 g                                                                                                            1 szt.

10. Baton Studencki Wawel    42 g                                                                                        1 szt.

11. Wafle Andante 130 g                                                                                                     1 szt.

12. Pierniki Alpejskie Wedel 160 g                                                                                      1 szt.

13. Cukierki Jojo Marschmallow Goplana 90 g                                                                         1 szt.

14. Cukierki czekoladowe Mieszanka Wedlowska 260 g                                                  1 szt.

Czy w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. możecie Państwo zaoferować wszystkie artykuły przedstawione w tym zapytaniu?

Prosimy również o podanie dokładnej informacji dotyczącej:

a/ Łącznej wartości brutto (zaspokajającej wszelkie roszczenia Oferenta i uwzględniającej ewentualny rabat dla Zamawiającego za realizację całego zamówienia) za 100 paczek w skład której wchodzą powyżej wymienione artykuły dostarczone do siedziby Zamawiającego.

b/ Sposobu dostawy w/w artykułów Oferenta do siedziby Zamawiającego oraz ewentualnych kosztów dostawy.

c/ Sposobu zapakowania w/w artykułów oraz ewentualnych kosztów opakowania.

Odpowiedź prosimy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów lub pocztą elektroniczną na adres: gops.br@hot.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2015 r. do godz. 14:00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie zastrzega sobie możliwość dokonania zamówienia na niektóre wybrane artykuły z Państwa oferty oraz możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego.

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do tego zamówienia nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

                                                                                                            p.o. Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                   Ilona Kubera

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-17 13:28:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-17 13:28:09
  • Liczba odsłon: 1947
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008602]

przewiń do góry