Wójt Gminy Brochów

BP.6733.6.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 28 października 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                       

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

w dniu 28.10.2013r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

Decyzja Nr 416.2013  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowa linii napowietrznej nN wraz ze słupami, budowie lini kablowej nN, oraz budowie złącza kablowo - pomiarowych na terenie działek o Nr ewid.: 104,106,110,27,28,29,30,31,32 położonej w miejscowości Lasocin w gminie Brochów.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Lasocin i Bieliny

 

                                                                                               Wójt Gminy Brochów

                                                                                                    Andrzej Fijołek

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Marcinkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 13:26:12
  • Liczba odsłon: 1565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008719]

przewiń do góry