WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów 20.11.2012 r.

O g ł o s z e n i e – I

 

                Wójt Gminy Brochów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Brochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:                                                                                                                                

·         Nr ewid. 173/3 położona w miejscowości Wólka Smolana

·         Nr ewid. 182/1 położona w miejscowości Wólka Smolana

·         Nr ewid. 182/5 i 182/6 położone w miejscowości Wólka Smolana

                Przetarg odbędzie się dnia  21 grudnia  2012r o godz. 1000  (piątek– sala konferencyjna                parter)                 Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.       Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży:

Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 8 października 2012r

2.       Forma nabycia: własność.

3.       Termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności.

4.       Z dniem 19 listopada 2012r upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  - brak wniosków.

5.       Wadium określone w pkt. 6.I.c, 6.II.c, 6.III.c należy wpłacić w PLN najpóźniej do

17 grudnia  2012r. na konto Urzędu Gminy Brochów WBS Warszawa Oddział Brochów

05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

                Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

6.       Dane o nieruchomości:

działka nr 173/3

  I.  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 173/3           obręb: Wólka Smolana o powierzchni  1 018 m2 dla której Sąd Rejonowy w       Sochaczewie prowadzi księgę wieczysta KW PL1O/00026772/4

a)      cena 21.300,00 zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego),

     która stanowi również - cenę wywoławczą : 21.300,00 zł

b)      postąpienie :    min. 213,00 zł       czyli 1 %  ceny wywoławczej,

c)       wysokość wadium: 2.130,00 zł   czyli ok. 10 %  ceny wywoławczej,

d)      przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

·         Nieruchomość gruntowa powstała w wyniku podziału pierwotnej, zabudowanej działki Nr ewid. 173/2. W wyniku podziału na działce pozostał budynek gospodarczy stanowiący dwie komórki oraz szambo zbierające ścieki z lokali mieszkalnym usytuowanych w budynku mieszkalnym 3- lokalowym położonym na sąsiedniej działce (szambo będzie jeszcze jakiś czas funkcjonować do czasu wybudowania szamba na sąsiedniej działce). Budynek gospodarczy może być wykorzystany jako zaplecze przyszłej budowy a potem rozebrany

·         Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości wzdłuż drogi ok. 26,29 m, i głębokości ok. 39,5 m usytuowana przy drodze o nawierzchni asfaltowej położona w sąsiedztwie terenów leśnych, rolnych i nielicznej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w odległości ok. 4 km do wsi gminnej Brochów, do Sochaczewa ok. 8 km, do Warszawy ok. 60 km. W pobliżu tereny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz remiza OSP.

·         Działka możliwa do zabudowy w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa.

·         Działka z dostępem do wodociągu i energii elektrycznej.

 

działka nr 182/1

  II. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr  182/1          obręb: Wólka Smolana o powierzchni  1 266 m2  dla której Sąd Rejonowy w       Sochaczewie prowadzi księgę wieczysta KW PL1O/00044357/1

 

a)      cena 26.480,00 zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego),

która stanowi również - cenę wywoławczą : 26.480,00 zł,

b)      postąpienie :    min. 265,00 zł       czyli 1 %  ceny wywoławczej,

c)       wysokość wadium: 2.480,00 zł   czyli ok. 10 %  ceny wywoławczej,

d)      przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

·         Nieruchomość gruntowa powstała w wyniku podziału pierwotnej, zabudowanej działki Nr ewid. 182. W wyniku podziału na działce pozostał budynek gospodarczy (garaż) o pow. zabudowy ok. 31 m2. Budynek gospodarczy może być wykorzystany jako zaplecze przyszłej budowy a potem rozebrany.

·         Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery L, usytuowana przy drodze o nawierzchni asfaltowej położona w sąsiedztwie terenów leśnych, rolnych i nielicznej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w odległości ok. 4 km do wsi gminnej Brochów, do Sochaczewa ok. 8 km, do Warszawy ok. 60 km. W pobliżu tereny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz remiza OSP. Działka w znacznej części zadrzewiona i zakrzewiona, wymaga oczyszczenia.

·         Działka możliwa do zabudowy w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa.

·         Działka z dostępem do wodociągu i energii elektrycznej.

 

działki nr 182/5  i  182/6

 III.  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr  182/5 i        182/6 obręb: Wólka Smolana o powierzchni  2 232m2  dla której Sąd Rejonowy w        Sochaczewie prowadzi księgę wieczysta KW PL1O/00044357/1

 

a)      cena 50.800,00 zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego),

która stanowi również - cenę wywoławczą : 50.800,00 zł,

b)      postąpienie :    min. 508,00 zł       czyli 1 %  ceny wywoławczej,

c)       wysokość wadium: 5.080,00 zł   czyli ok. 10 %  ceny wywoławczej,

d)      przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

·         Nieruchomość składa się z dwóch działek Nr ewid. 182/5 i 182/6 powstałych w wyniku podziału pierwotnej, zabudowanej działki Nr ewid. 182. Działka Nr ewid. 182/6 zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym. Powierzchnia zabudowy budynku 128,22 m2, budynek w bardzo złym stanie technicznym, mało funkcjonalny wymagającym kapitalnego remontu lub raczej rozbiórki. Działka Nr ewid. 182/5 zabudowana budynkiem gospodarczym również w miernym stanie technicznym.

·         Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości wzdłuż drogi ok. 38 m, i głębokości ok. 59 m usytuowana przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny leśne, rolne, nielicznej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. W pobliżu remiza OSP, nieco dalej Zakład Ceramiki Budowlanej Plecewice. W pobliżu tereny Kampinoskiego Parku Narodowego. Odległość do wsi gminnej Brochów ok. 4 km, do Sochaczewa ok. 8 km, do Warszawy ok. 60 km.

·         Działka możliwa do zabudowy w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa.

·         Działka z dostępem do wodociągu i energii elektrycznej.

 

 

 

1.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium określone w pkt. 6.I.c, 6.II.c, 6.III.c ogłoszenia  na konto Urzędu Gminy Brochów WBS Warszawa Oddział Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001 do dnia 17 grudnia  2012r.

2.       Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3.       Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

4.       Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

5.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

6.       Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

7.       Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

8.       Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego ustala organizator przetargu.

9.       Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

10.   Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży na własność, w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu przetargu.

11.   W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium przepada.

               

Ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości poprze:

1.       wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów od dnia 20.11.2012 r.

2.       rozesłanie do sołtysa wsi Wólka Smolana

3.       umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl

Wójt Gminy Brochów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod tel.

(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16  pokój 25

lub

(0-22) 725-71-77  Wójt Gminy Brochów.

 

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Andrzej Fijołek

(-)

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-20 09:27:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-20 09:27:57
  • Liczba odsłon: 1553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998412]

przewiń do góry