STRONA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYBORY PREZUDENCKIE 10 MAJA 2020


2020_komunikat.pdf

zgloszenie_do_obkw_-_wyborca.pdf
obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_prezydenta.pdf

2020-04-15_obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_prezydenta.pdf


2020-04-16_informacja_o_losowaniach-1.pdf

2020-04-10_informacja_o_siedzibach_obkw.pdf


INFORMACJE DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

postanowienie-zarzadzenie_wyborow_pzt2020_-_a3.pdf

wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa_do_glosowania_w_wyborach_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej.pdf

zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa_do_glosowania_w_wyborach_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej.pdf

zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego_w_wyborach_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_pdf.pdf wzor_zgloszenia_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych.pdf

Obwodowe Komisje Wyborcze

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 16 marca 2020 r.
Wykaz  znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskieg o

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-04 22:22:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-28 15:47:20
  • Liczba odsłon: 999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2836702]

przewiń do góry