Brochów, dnia  22 grudnia 2008 r.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

 

RE/INTEGRACJA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY BROCHÓW

 

PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie od 2008 roku zaczął realizować wieloletni projekt w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Otrzymaliśmy już dofinansowanie projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W ramach przyznanych środków w tym roku objęliśmy wsparciem 10 osób.


W ramach projektu zostały objęte wsparciem osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do następujących grup:

-          osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy);

-          osób nieaktywnych zawodowo, z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami.

Zorganizowaliśmy następujące formy wsparcia dla w/w osób:

-          indywidualne i grupowe zajęcia  (z doradcą zawodowym i z psychologiem);

-          kursy/szkolenia zawodowe w wybranych przez uczestników projektu zawodach.

 

Dzięki ukończeniu pełnego cyklu zajęć każda osoba objęta pomocą w ramach projektu ukończyła wybrany kurs przygotowujący do wykonywania zawodu, nauczyła się samodzielnie pisać dokumenty w sprawie przyjęcia do pracy (życiorys, list motywacyjny) oraz samodzielnie poszukiwać pracy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-29 11:56:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-29 11:56:14
  • Liczba odsłon: 2142
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006715]

przewiń do góry