Brochów 30.07.2012r.

WÓJT GMINY BROCHÓW

 

O g ł o s z e n i e – II

               

Wójt Gminy Brochów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Brochów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:                                                                                                                                 

·         Nr ewid. 27 położona w miejscowości Wilcze Śladowskie

                Przetarg odbędzie się dnia  31 sierpnia  2012r o godz. 1000  piątek (sala konferencyjna parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.       Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 29 czerwca 2011r.

2.       Forma nabycia: własność.

3.       Termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności.

4.       Z dniem 12 grudnia  2011r upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - brak wniosków.

5.       Wadium określone w pkt. 6.I.c, należy wpłacić w PLN najpóźniej do

28  sierpnia 2012r. na konto Urzędu Gminy Brochów WBS Warszawa Oddział Brochów

05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

                Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.       Dane o nieruchomości:

KW Nr  PL1O/00044231/2

 

I.       działka nr  27 obręb: Wilcze Śladowskie o powierzchni   3 400 m2  

a)      cena 68.000,00 zł    (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego),

która stanowi również - cenę wywoławczą :

cena wywoławcza:         68.000,00 zł

a)      postąpienie:                     min.  680,00 zł   czyli 1 %  ceny wywoławczej,

b)      wysokość wadium:        13 000,00 zł  czyli ok. 20 %  ceny wywoławczej,

 

c)       przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

·         Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Wilcze Śladowskie, gmina Brochów powiat sochaczewski, stanowiąca działkę Nr 27 o pow. 0,34 ha.

·         Dojazd drogą gminną którą samorząd utwardzi nawierzchnią bitumiczną do końca 2012r. ,

·         Działka z dostępem do wodociągu i energii elektrycznej.

·         Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne i nieliczne zabudowania siedliskowe.

·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana o charakterze rolnym, możliwa do zabudowy w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa.

·         Według STUDIUM przedmiotowa działka znajduje się w strefie rolniczo-osadniczej  obejmującej tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozproszonej zabudowy terenów otwartych w zachodniej części gminy Brochów, też w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, a jednocześnie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży na własność, w terminie  21 dni od daty podpisania protokołu przetargu. W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium przepada. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.                             

Szczegółowych informacji można uzyskać pod tel. (0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16 pokój 25 lub do Wójta Gminy Brochów  0-22) 725-71-77.  

                                                                                                                              Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                                     Andrzej Fijołek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-31 16:04:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-31 16:04:12
  • Liczba odsłon: 1478
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006922]

przewiń do góry