WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.4.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 18 lipca 2012r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·         budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia na działkach Nr ewid. 312, 311, 310, 309 w miejscowości Tułowice   w gminie Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie  znak: MZDW.PP.7331/705-1007/2012 z dnia 11.07.2012r. Zarządu Województwa Mazowieckiego (warunkowe).

2.    Postanowienie  znak: DOso-4082/32/12 z dnia 5.07.2012r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

               

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

                                                                                             Wójt Gminy Brochów

                                                                                                 Andrzej Fijołek

                                                                                                          (-)

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice                   

 

Wywieszono dnia: 18.07.2012r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-18 15:33:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 15:33:44
  • Liczba odsłon: 1640
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023398]

przewiń do góry