Brochów, 07.10.2008 r.

 

ZEAS-341 0/3/08

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno­ Administracyjny Szkół w Brochowie postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Gimnazjum w Lasocinie wpłynęły 4 oferty złożone przez następujące firmy:

 

Oferta Nr 1:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe "PAD ER" sp. z 0.0. ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa cena oferty: 2,24 zł netto, 2,73 zł brutto za 1 litr oleju

Oferta Nr 2:

           Firma Handlowo-Usługowa "ROS-INSTAŁ" Jan Rosiak Artur Rosiak Spółka Jawna,

           ul. Trojanowska 31,96-500 Sochaczew

           cena oferty: 2,30 zł netto, 2,81 zł brutto za 1 litr oleju

            Oferta Nr 3:

           Przedsiębiorstwo "TYMWOD", ul. Gwardyjska 11, 96-500 Sochaczew

           cena oferty: 2,31 zł netto, 2,82 zł brutto za 1 litr oleju

            Oferta Nr 4:

           "DA-MO" sp.j. Dałkowska-Modzelewski, ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

           cena oferty: 2,33 zł netto, 2,84 zł brutto za 1 litr oleju.

 

Najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe "PADER" sp. z 0.0. ul. Fort Wola 22,00-961 Warszawa.

 

Cena wybranej oferty wynosi: 2,73 zł brutto za 1 litr dostarczanego oleju.

 

Informując o powyższym dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP- 3410/1/08

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert i wzięcia udziału

w przetargu w trybie zapytania o cenę .

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów woj. Mazowieckie, tel. (022) 725-70-51, fax. (022) 725-70-51

 

ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Publicznym Gimnazjum w Łasocinie w sezonie grzewczym 2008/2009.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm S do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Publicznym Gimnazjum w Lasocinie.

Przewidywana ilość zakupu oleju ok. 60.000 l w całym sezonie grzewczym dla wszystkich obiektów.

 

Oferty prosimy składać do dnia 29 września 2008 r. do godz. 12:00, pisemnie w zaklejonych kopertach w siedzibie zamawiającego pokój nr 35.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamówienie powinno być realizowane w terminie:

od dnia 09.10.2008 r. do dnia 31.08.2009 r.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Brochów, dnia 17.09.2008 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-17 08:51:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-07 12:30:45
  • Liczba odsłon: 1266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837655]

przewiń do góry