Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych

w ramach realizacji projektu

"Moja przyszłość" Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

 

 

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Szkoła Podstawowa w Śladowie ogłasza nabór nauczycieli do projektu w ramach: Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanego w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r., do prowadzenia:

·            zajęć z nauki języka obcego

·            zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

·            zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły, Śladów 101

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Szczegółowy zakres zadań obejmuje: opracowanie programu nauczania, przeprowadzenie zajęć oraz prowadzenie dokumentacji.

 

Warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji będzie posiadanie wykształcenia wyższego wraz z kwalifikacjami uprawniającymi do prowadzenia danego typu zajęć oraz posiadanie doświadczenia zawodowego.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta:

- powinna zawierać proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć,

- powinna posiadać udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje do prowadzenia danego typu zajęć,

- powinna przedstawiać pomysł na prowadzone zajęcia,

- zostać dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie zajęć w ramach projektu „Moja przyszłość”.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Szkoła Podstawowa w Śladowie, gabinet Dyrektora Szkoły w zamkniętych kopertach   z podanym adresem zwrotnym w terminie do 25. 08. 2014r.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż 30.08.2014r.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brochów. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa

Im. Władysława Jagiełły

Śladów 101

05-088 Brochów

Tel./fax (22) 725 – 71 – 44

e-mail: spsladow@op.pl

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 10:05:47
  • Liczba odsłon: 1783
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023368]

przewiń do góry