informacja o unieważnieniu postępowania

*****

odpowiedź na zapytanie nr 1

*****

Brochów, dnia 17.09.2021 r.

ZP.273.10.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

„Organizacja stołówki i miejsc spożywania posiłków w publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”.

Realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2020” na lata 2019-2023.

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż wyposażenia stołówki szkolnej oraz wykonanie prac remontowych w kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie.

 

Termin realizacji całości zamówienia do  30.11.2021 r.

Termin płatności  do  30 dni

Uprawniona do kontaktów z oferentami:

Paulina Pieńczykowska

e-mail: p.pienczykowska@brochow.pl

tel.: 221 002 597   w godz.: 900 – 1600  pon.-pt.

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl zakładka Zapytania ofertowe.

                       

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta „Organizacja stołówki i miejsc spożywania posiłków w publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”. Nie otwierać przed dniem 27.09.2021 r. godz. 11.15.

należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 1

Termin składania ofert upływa 27.09.2021 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena 100%

 

                                                                                            Wójt Gminy Brochów

                                                                                                Piotr Szymański

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-17 14:51:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-27 13:44:13
  • Liczba odsłon: 615
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847546]

przewiń do góry