W szczególności do zadań Sekretarza należy:
 1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 3. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 4. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i uchwał Zarządu wnoszonych pod obrady Rady i na posiedzenia Zarządu Gminy,
 5. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 6. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 7. nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 9. prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 10. wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta w zakresie ustalonym przez Zarząd Gminy,
 11. sprawowanie bezpośredniego nadzoru,
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-17 09:19:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-17 09:19:00
 • Liczba odsłon: 2834
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023275]

przewiń do góry