Brochów, dn. 15.10.2015 r.
 
OGŁOSZENIE
o wyborze oferty w trybie przetargu ofertowego na
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II”

     Wójt Gminy Brochów działając jako zamawiający w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy) na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II” zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło 6 ofert, a mianowicie:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIORT” Piotr Jaczyński
    ul. Warszawska 38B
    05-084 Leszno
cena oferty brutto za:
        a) demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 2,640 Mg wyrobów zawierających azbest 1 568,16 zł
        b) pakowanie, transport i utylizacja 54,224 Mg wyrobów zawierających azbest 14 054,86 zł
2. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.
    ul. Łąkoszyńska 127
    99-300 Kutno
cena oferty brutto za:
        a) demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 2,640 Mg wyrobów zawierających azbest 2 280,96 zł
        b) pakowanie, transport i utylizacja 54,224 Mg wyrobów zawierających azbest 17 275,77 zł
3. Dach-Express Piotr Sosnowski
    Gorysze 21B,
    06-400 Ciechanów
cena oferty brutto za:
        a) demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 2,640 Mg wyrobów zawierających azbest 1 916,85 zł
        b) pakowanie, transport i utylizacja 54,224 Mg wyrobów zawierających azbest 19 852,48 zł
4. BODICOM Tomasz Bagniewski
    ul. Sucharskiego 4/231,
    85-791 Bydgoszcz
cena oferty brutto za:
        a) demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 2,640 Mg wyrobów zawierających azbest 1 853,28 zł
        b) pakowanie, transport i utylizacja 54,224 Mg wyrobów zawierających azbest 17 334,33 zł
5. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
    Mikorzyn 19
    87-732 Lubanie
cena oferty brutto za:
        a) demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 2,640 Mg wyrobów zawierających azbest 1 000,77
        b) pakowanie, transport i utylizacja 54,224 Mg wyrobów zawierających azbest  20 555,23 zł
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T – tel Tomasz Wieczorek
    ul. Podgórze 20/2
    43-300 Bielsko-Biała
cena oferty brutto za:
        a) demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 2,640 Mg wyrobów zawierających azbest 2 138,40 zł
        b) pakowanie, transport i utylizacja 54,224 Mg wyrobów zawierających azbest 18 154, 20 zł

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 1 z ceną brutto za:
    a) demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 2,640 Mg wyrobów zawierających azbest 1 568,16 zł
    b) pakowanie, transport i utylizacja 54,224 Mg wyrobów zawierających azbest 14 054,86 zł
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.
 
 
Wójt Gminy Brochów
mgr inż. Piotr Szymański


----------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

 
Gmina Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów
tel. (022) 725-70-51, 725-70-03
fax.(022) 725-70-03 wew. 13

 
ogłasza przetarg ofertowy na :

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II”

Termin realizacji zadania do dnia: 15.11.2015 r.

Termin składania ofert upływa dnia: 14.10.2015 r. , godz. 11:00

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II” należy złożyć w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.10.2015 r. , godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego Sala konferencyjna pokój nr 15 parter
 
SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

Kryteria oceny ofert:
Cena oferty – 100%

Termin płatności: do 30 dni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Monika Błaszczyk – podinspektor ds. ochrony środowiska

2015-10-06_siwz_zapytanie_azbest.doc

 

Wójt Gminy Brochów
mgr inż. Piotr Szymański

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 06.10.2015r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-06 11:14:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-16 06:38:15
  • Liczba odsłon: 1674
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998433]

przewiń do góry