PROTOKOŁ

Z postępowania  w trybie przetargu ofertowego  z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy  - Prawo zamówień  publicznych  (art.4  pkt 8 ustawy)

 

 

Zamawiający: Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów


  1. Przedmiot zamówienia : Wykonanie usługi w zakresie niwelacji dróg gminnych na terenie gminy Brochów w 2016r.

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie niwelacji dróg gminnych na terenie gminy Brochów w 2016r.

Prace zlecane będą przez zamawiającego doraźnie w czasie wystąpienia potrzeby niwelacji dróg. Szerokość pasa jezdni do niwelacji - 4 m. Zachować spadek 2%

Przewidywana długość dróg do niwelacji ok. 10 km.

Prace niwelacyjne wykonawca realizować będzie z zastosowaniem sprzętu mechanicznego równiarki i w zależności od potrzeb walca drogowego.

 

  1. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania

- Łukasz Kopka

Osoby obecne podczas otwarcia ofert:

Maria Rojek

Marta Ostrowska

Łukasz Kopka

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

 

Na stronie internetowej zamawiającego w dniu                          10 maja 2016r.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu              10 maja 2016r.

 

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Gminy Brochów Brochów 125, 05-088 Brochów 18-05-2016

Otwarcie ofert              18-05-2016r. 11.15

 

Zestawienie ofert

 

RE-KOP Kiełbasiński Szczepan                                                         1 414,50

Prace ziemne koparko – ładowarką Gosiewski Marek                         492,00

 

Wezwanie do złożenia dokumentów lub  poprawienie  omyłek :

            BRAK

 

Wykonawcy wykluczeni :

BRAK

Najkorzystniejsza oferta firmy Prace ziemne koparko – ładowarką Gosiewski Marek z ceną brutto 492,00zł


------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów tel. (022) 725-70-51 725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 13 ogłasza zapytanie ofertowy na :

 

Wykonanie usługi w zakresie niwelacji dróg gminnych na terenie gminy Brochów w 2016r.

 

Termin realizacji zamówienia od 23.05.2016r. do 31.12. 2016r.

 

 

Termin składania ofert upływa             18.05.2016r. do godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Wykonanie usługi w zakresie niwelacji dróg gminnych na terenie gminy Brochów w 2016r.

należy złożyć w pokoju Nr 28 Urzędu Gminy Brochów

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2016r o godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego Sala konferencyjna pokój nr 15 parter

 
siwz wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 

Termin płatności do 30 dni

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

Łukasz Kopka

Maria Rojek

 

  10-05-2016_siwz_-_niwelacja_drog_2016.doc

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.05.2016r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Rojek, Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-30 14:00:11
  • Liczba odsłon: 1506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006874]

przewiń do góry