Brochów,   dnia 11 stycznia 2013 r
WÓJT GMINY

BROCHÓW

woj. mazowieckie

 

 

Zapytanie ofertowe

 

                    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   2007-2013 , Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych   uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, nr umowy 140/ES/ZS/D- POKL/12 z dnia 28 września 2012 r.

 

 

 1. Zamawiający: Gmina Brochów, 05-088 Brochów
 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Lp.

Nazwa produktu

Opis

Ilość sztuk

Pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno- przyrodniczych

1.

Tarcza zegarowa z systemem kół zębatych - zestaw klasowy 24+1

Praktyczny zestaw umożliwia atrakcyjne ćwiczenia w odczycie i mierzeniu czasu z całą klasą. Tarcze mają wbudowany system kół zębatych, dzięki czemu automatycznie zachowane są relacje minut i godzin w trakcie ćwiczeń. Dwa kolory wskazówek zgodne z podziałką tarczy na godziny i minuty ,co znacznie ułatwia naukę odczytu czasu.

1 zestaw

2.

Waga kuchenna ze wskaźnikiem - 5 kg

 Prosta w obsłudze waga zaznajamia dzieci z odczytaniem wagi wskazanej wskaźnikiem na skali. Dzieci uczą się zatem ważenia bez wykorzystania odważników. Górny pojemnik wagi można łatwo zdjąć. Skala wagi wyraża ciężar zarówno w gramach (kilogramach), jak i funtach. Dzieci mogą poznać przy okazji inne systemy metryczne stosowane na świecie.

1

Pomoce dydaktyczne do zajęć sportowo- wychowawczych

1.

Stół do ping- ponga

Stół

1

2.

Rakietki do ping-ponga

Rakietka

10

3.

Kolorowe dzwonki 18 - chromatyczne
 

Dzwonki na podstawie z tworzywa z 18 kolorowymi sztabkami. Skala chromatyczna od C3 do F4. W zestawie 2 pałeczki.

10

Pomoce dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego

1.

Read and Look - puzzle nr 11-12

Układanka zawiera 10 tafelków z ilustracjami, a w podstawie odpowiadające im podpisy w formie krótkich zdań lub ich części. Zadaniem ucznia jest przeczytać tekst i odszukać odpowiedni obrazek .

1

2.

Read and Look - puzzle nr 13-14

Układanka zawiera 10 tafelków z ilustracjami, a w podstawie odpowiadające im podpisy w formie krótkich zdań lub ich części. Zadaniem ucznia jest przeczytać tekst i odszukać odpowiedni obrazek .

1

3

 

 

 

 

Read and Look - puzzle nr 15-16

 

 

Układanka zawiera 10 tafelków z ilustracjami, a w podstawie odpowiadające im podpisy w formie krótkich zdań lub ich części. Zadaniem ucznia jest przeczytać tekst i odszukać odpowiedni obrazek .

1

4..

Read and Look - puzzle nr 17-18

Układanka zawiera 10 tafelków z ilustracjami, a w podstawie odpowiadające im podpisy w formie krótkich zdań lub ich części. Zadaniem ucznia jest przeczytać tekst i odszukać odpowiedni obrazek .

1

Pomoce dydaktyczne do zajęć ICT

1.

Czytam i piszę eduROM - interaktywna nauka czytania i pisania (6-10 lat)

EduROM Czytam i piszę to pasjonująca interaktywna gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6?10 lat, kształcąca umiejętność czytania i pisania. Program wprowadza dziecko w świat emocjonującej przygody z literkami, dzięki której nauczy się płynnie i ze zrozumieniem czytać oraz przyswoi sobie reguły poprawnego pisania.

1

Pomoce dydaktyczne do zajęć ze wsparcia psychologiczno pedagogicznego

 

Jak mogę to naprawić? Wyrzuty sumienia w sytuacjach codziennych

W zestawie znajdują się dodatkowo karty z symbolami rozwiązań (np. przeprosić, naprawić szkodę, umyć ręce, zrzucić winę na kogoś innego itd.). Każde z dzieci może wybrać sobie własny sposób zachowania się, który można następnie poddać grupowej dyskusji.

1

 

Nazywamy emocje - materiał obrazkowy

Płacz, gniew, śmiech - ludzie pokazują swoje uczucia. Ludzie młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy wszystkich ras pokazują wyrazami swoich twarz, jaki jest ich nastrój.

1

 

 

Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia odbioru. Miejsce dostawy- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie,   Śladów 101,   05-088 Brochów.

 

 1. Termin wykonania zamówienia-

od 21 stycznia 2013 roku do 29 stycznia 2013 roku

 

 

 

 

 1.   Kryterium wyboru

       Przyjęte kryterium oceny

       100% ceny

 

 1. Wymagane dokumenty:

·   Oferta( stanowiący załącznik nr 10,

·   Kosztorys ofertowy (stanowiący załącznik nr2)

 

 1. Miejsce złożenia oferty:

             Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Pomoce dydaktyczne- Umowa nr 140/ES/ZS/D- POKL/12 ”   do dnia 18 stycznia 2013 r. do godz. 12:00 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brochowie, Brochów 125 pok. 35, 05-088 Brochów   ( budynek Urzędu Gminy Brochów)

 

 

 1. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik    nr 3

                                                                

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Brochów

                                                                                                         Andrzej Fijołek

formularz_ofertowy2.doc

kosztorys_ofertowy_140_2.doc

umowa_oferta_2.doc

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-11 14:08:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-18 15:14:56
 • Liczba odsłon: 1640
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006888]

przewiń do góry