**

/pliki/brochow/2020-12-23_odpowiedz_na_zapytanie.docx

***********************************************************

 

2020.09.30_inf._o_wyborze_najkorzyst._oferty.pdf

 

*************************************

 

2020-09-30_inf._z_otwarcia.pdf
 
 

**************************************

Brochów, dn. 18.09.2020r.

ZP. 273.14.2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych w celu wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą: „Dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły  w Śladowie na zajęcia pozalekcyjne”

dla Projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X

„Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania

10.1.1 „Edukacja ogólna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe                             na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie na zajęcia pozalekcyjne”

dla Projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X

„Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania

10.1.1 „Edukacja ogólna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

Termin realizacji całości zamówienia:  - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2022r.

Termin płatności   - do  30 dni 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Emilia Makowska

e-mail: e.makowska@brochow.pl , Tel. 22 100 25 97

 

 

w godz. 8.00 -16.00 – pon. - pt.

              9.00 -17.00 – wt.

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie na zajęcia pozalekcyjne” ZP. 273.14.2020 należy złożyć Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 1.

Termin składania ofert upływa 28.09.2020r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2020r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

 

Urząd Gminy Brochów
Brochów 125, 05-088 Brochów
Pok. nr 3 (sala stowarzyszeń) parter
Kryteria oceny ofert:   Cena oferty 100%

 

2020-09-18_zapytanie_ofertowe_kalejdoskop_.docx
 
2020-09-18_wzor_umowy.doc
 
2020-09-18_zal._nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-18 15:01:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-23 12:18:36
  • Liczba odsłon: 1573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998368]

przewiń do góry