WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów dnia 26.06.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Brochów stosownie do art. 35 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Brochów. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/2 miejscowość JANÓW

1.    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/2 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

2.    powierzchnia nieruchomości:

      1000 m2

3.    opis nieruchomości :

     Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/2 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,6 m i głębokości ok. 22,9 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 180 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

4.    przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/2 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.    termin zagospodarowania nieruchomości:

     możliwy po przeniesieniu własności.

6.    cena nieruchomości:

     43 123,80 zł

7.    forma nabycia:

     własność

8.    informacja o przeznaczeniu do zbycia:

     Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

9.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) :

     do 8 sierpnia 2018r.

 

 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.

 

od 26 czerwca 2018r. do 18 lipca 2018r.

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański


  2018-06-26_wykaz_nieruchomosci.pdf


wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów: dnia 26 czerwca 2018r.

wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-03 13:33:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 13:33:21
  • Liczba odsłon: 1808
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996083]

przewiń do góry