Harmonogram czynności: postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do szkół podstawowych.

 
Zgodnie z § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz.1942), Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności, kryteria brane pod uwagę, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za posszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów.
Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Brochów w obwodach tych szkół , zapisywani są z urzędu. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół ,  jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół, wnioski o przyjęcie do przedszkola lub szkoły oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskać można w szkołach podstawowych lub gimnazjum.
 
Załączniki:
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Brochów jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 
Zarządzenie nr 6.2016  Wójta Gminy Brochów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów.
 
Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Nalborska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 12:52:47
  • Liczba odsłon: 1778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006728]

przewiń do góry