WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.9.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 9 stycznia 2013r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN oraz złącza kablowego średniego napięcia na terenie działki o Nr ewid. 7 położonej w miejscowości Brochocin gmina Brochów oraz na terenie działek o Nr ewid. 45, 72 położonych w miejscowości Konary obrębu geodezyjnego Konary-Łęg gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: PZD-D2-5443/499/12 z dnia 17.12.2012r. Zarządu Powiatu w Sochaczewie (bez uwag).

2.    Postanowienie  znak: DOso-4082/119/12 z dnia 12.12.2012r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochocin i Konary

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Brochów

                                                                                                     mgr inż. Andrzeja Fijołek

Umieszczono na BIP dnia: 10.01.2012 r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-10 13:26:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 13:26:48
  • Liczba odsłon: 805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837648]

przewiń do góry