INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

REINTEGRACJA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY BROCHÓW

 

PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie od 2008 roku zaczął   szukać nowych rozwiązań umożliwiających naszym klientom pomocy społecznej wyjście z trudnej sytuacji. Dużą szansę daje nam realizacja wieloletniego projektu w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie projektu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie oczekujemy na jego rozpatrzenie. Mamy nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W ramach przyznanych środków będziemy mogli jeszcze w tym roku objąć wsparciem 10 osób.


W ramach projektu zostaną objęte wsparciem osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do następujących grup:

-           osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy);

-           osób nieaktywnych zawodowo, z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami.

Planujemy następujące formy wsparcia dla w/w osób:

-          indywidualne i grupowe zajęcia   (między innymi z doradcą zawodowym);

-           kursy/szkolenia zawodowe w wybranych przez uczestników projektu zawodach.

 

Dzięki ukończeniu pełnego cyklu zajęć każda osoba objęta pomocą w ramach projektu pozna (między innymi) podstawy obsługi komputera, ukończy wybrany kurs przygotowujący do wykonywania zawodu, nauczy się samodzielnie pisać dokumenty w sprawie przyjęcia do pracy (życiorys, list motywacyjny) oraz samodzielnie poszukiwać pracy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 11:08:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-27 11:08:11
  • Liczba odsłon: 1761
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006910]

przewiń do góry