Brochów 22.10.2009r.

 

                                  

                                         O g ł o s z e n i e - I

 

       Wójt Gminy Brochów ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  (3 działek) położonych we wsi Śladów  gm. Brochów

        Przetarg odbędzie się dnia  27 listopada 2009r o  godz.113o  ( piątek)– sala konferencyjna (parter)  Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów  

1.informacja  o przeznaczeniu nieruchomości do  sprzedaży: Uchwała Nr XXII/119/2009  Rady Gminy Brochów z dnia 13 lipca 2009r.

2. każda nieruchomość  możliwa do zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w ramach  tak zwanego dobrego sąsiedztwa.

3.termin zagospodarowania: po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

4.forma nabycia :własność

5. z dniem 20 października 2009r  upłyną termin do złożenia wniosku  przez osoby , którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie  art. 34 ust 1 pkt1 i pkt2.ustawy o gospodarce nieruchomościami  - brak wniosków

6. Wadium określone w pkt. 7.I.c, 7.II.c, 7.III.c należy wpłacić w PLN najpóźniej do

   23 listopada 2009r. na konto Urzędu Gminy Brochów Spółdzielczy Bank Ogrodniczy Warszawa Filia Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  otwarciem przetargu.

 

7. Dane o nieruchomościach: KW Nr  PL10/00025707/1   

 I. działka nr 349/7  o pow. 0,3278ha 

   a)-cena   84.740zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego), która stanowi również -  cenę wywoławczą : 84.740zł ,

   b).postąpienie : min.848zł ,

   c).wysokość wadium : 8.474zł ,

II. działka nr 349/8  o pow. 0,3277ha 

   a).cena   84.710zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego), która stanowi również -  cenę wywoławczą : 84.710zł ,

   b).postąpienie : min. 848zł ,

   c).wysokość wadium : 8.471zł ,

 

III. działka nr 349/9  o pow. 0,3277ha 

   a).cena   84.710zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego), która stanowi również -  cenę wywoławczą : 84.710zł ,

   b).postąpienie : min.848zł ,

   c).wysokość wadium : 8.471zł ,

Uwaga: O  wysokości postąpienia  decydują  uczestnicy przetargu,  z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży  na własność , w terminie  21 dni od daty  podpisania protokołu przetargu.

W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu , Wójt  Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego , a wpłacone wadium przepada .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn .

 

Szczegółowych informacji  można uzyskać pod tel.(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16

 pokój 25 lub (0-22) 725-71-77 Wójt Gminy Brochów .

Brochów 30.09.2009r.r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-22 13:32:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-22 13:32:18
  • Liczba odsłon: 1081
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847505]

przewiń do góry