BP.GG.7331/52/10

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 07 grudnia 2010r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.        Postanowienie znak: DOso-4082/100/10 z dnia 16.11.2010r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag)

2.        Postanowienie znak: DP.4171-171/10 z dnia 17.11.2010r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (warunkowe)

3.        Postanowienie znak: MZDW.PP.7331/705-1690/10 z dnia 22.11.2010r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie (warunkowe)

4.        Postanowienie znak: ŚG.73314-13/10 z dnia 23.11.2010r. Urzędu Gminy Kampinos (bez uwag)

5.        Postanowienie znak: GN.6018-3/163/10 z dnia 24.11.2010r. Starosty Sochaczewskiego (bez uwag)

6.        Postanowienie znak: WIŚ.II.MK/7041-ZP/334a/10 z dnia 30.11.2010r. Wojewody Mazowieckiego (bez uwag)

                Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 900 – 1500 można zapoznać się i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectw: Wolka Smolana, Brochocin, Olszowiec, |Konary-Łęg, Malanowo

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-07 10:28:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-07 10:28:24
  • Liczba odsłon: 825
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2843149]

przewiń do góry