Brochów 10-11-2014r.

 

Protokół

 

Z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „ Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015.

 

            Decyzją z dnia 21 października 2014r. Wójt Gminy Brochów ogłosił przeprowadzenie w dniach od 21 października do 29 października 2014 roku konsultacje projektu programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony został na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

 

            Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Brochów.

 

Z możliwości konsultowania skorzystały trzy organizacje pozarządowe tj.:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą
  2. Fundacja AMIGO
  3. Fundacja Autonomia

 

Proponowane zmiany do projektu Programu Współpracy Gminy Brochów z Organizacjami Pozarządowymi przedstawiały się następująco:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą

Dodać w rozdziale V 1. pkt. działalności wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: dodatkowego myślnika o następującej treści:

            - prowadzenie badań oraz organizacja imprez, których celem jest kultywowanie patriotyzmu, budowanie tożsamości lokalnej oraz zachowanie kultury ludowej.

 

Fundacja AMIGO

Rozdział V, Zakres współpracy, priorytetowe zadania publiczne.

Dodać „wsparcia osób niepełnosprawnych”.

-         Organizacja spotkań integracyjnych, ułatwienie kontaktu z dobrami Kultury.

 

Fundacja Autonomia

Zgłoszona uwaga dotyczyła sugestii na temat ogłaszania otwartego konkursu ofert oraz kilku literówek w programie współpracy.

 

 

Przedstawione propozycje zostały uwzględnione i przedstawione na Sesji Rady Gminy Brochów w projekcie „Programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów 21-10-2014r.

 

 

 

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy  Wójt Gminy Brochów ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Brochów w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
do dnia 29 października 2014 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie  
w Brochów 125, 05-088 Brochów lub drogą elektroniczną na adres l.kopka@brochow.pl  

propozycja programu na 2015 rok

  program_wspolpracy_gminy_brochow_z_organizacjami_pozytku_publicznego_2015_rok.doc

Druki ankiety do konsultacji są do pobrania

form_zglasz_opini_2014.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-21 14:48:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-24 08:59:02
  • Liczba odsłon: 1893
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998281]

przewiń do góry