Brochów, 2011-03-21

                                                                                                                                                                                                                 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS-ZP-341/2/11 .

Nazwa zadania:Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów”.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

PPUH  „WIS” SP.J. Zaczkowski Władysław, Zaczkowski Stanisław

96-500  Sochaczew,  ul. Wyszogrodzka 141                                                                                                        

2. Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzonym badaniu  została uznana za spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz zgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W związku z tym  została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu (Załącznik ZP-21)

3. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy

w terminie do dnia 25-03-2011 r.

 

4. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  oraz Kodeks Cywilny

 

5. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty (Załącznik ZP-12)

 

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

8. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                                                                                  Kierownik ZEAS

Załączniki:                                                                                                 Ewa  Nalborska

               1. DRUK ZP-21

               2. DRUK ZP-12

 

 

zp12_i_zp_21_olej_napedowy_2011.doc

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-21 11:41:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-21 11:41:50
  • Liczba odsłon: 1769
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006843]

przewiń do góry