2021-09-22 unieważnienie postępowania

 

*********************************************************

 

Brochów, dnia 10.09.2021 r.

ZP.273.9.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” cz. I

 

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

 

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe na  budowę otwartej strefy sportu i rekreacji na terenie działki nr ewid. 500/2 położonej w miejscowości Śladów, gm. Brochów.

 

Termin realizacji całości zamówienia do  10.11.2021 r.

Termin płatności  do  30 dni

Uprawniona do kontaktów z oferentami:

Marta Józwik

e-mail: m.jozwik@brochow.pl

tel.: 221 002 597   w godz.: 900 – 1600  pon.-pt.

                                   

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” cz. I

Nie otwierać przed dniem 20.09.2021 r. godz. 11.15”

należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 1

Termin składania ofert upływa 20.09.2021 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena 100%

                                                                                                Wójt Gminy Brochów

                                                                                                Piotr Szymański

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-10 12:18:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-30 12:06:08
  • Liczba odsłon: 1491
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008566]

przewiń do góry