WÓJT GMINY

Brochów
Brochów, dnia 13.09.2013 r.

OŚ.6220.3.2013
OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Brochów z dnia 13.09.2013 r. informujące o zwróceniu się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięciaNa podstawie art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)


zawiadamiam


że pismami z dnia 19.09.2013 r. Wójt Gminy Brochów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegp w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

                                                                                      WÓJT

                                                        mgr inż. Andrzej FijołekZamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy.


2. Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


3. A/a
Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.


2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-13 16:11:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-13 16:11:22
  • Liczba odsłon: 1782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998260]

przewiń do góry