Brochów 25.05.2012r.

WÓJT GMINY BROCHÓW

 

O g ł o s z e n i e – I

 

                Wójt Gminy Brochów ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości          położonych w gminie Brochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:                                                                                                                                 

·          Nr ewid. 4 położona w miejscowości Bieliny

·          Nr ewid. 25 i 27 położone w miejscowości Wilcze Śladowskie

                Przetarg odbędzie się dnia   27 czerwca   2012r o godz. 10 00   (środa– sala konferencyjna parter)   Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów 

1.        Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 29 czerwca 2011r.

2.        Forma nabycia: własność.

3.        Termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności.

4.        Z dniem 12 grudnia   2011r  upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - brak wniosków.

5.        Wadium określone w pkt. 6.I.c, należy wpłacić w PLN najpóźniej do

23 czerwca  2012r.  na konto Urzędu Gminy Brochów WBS Warszawa Oddział Brochów

05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

                Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

6.        Dane o nieruchomości:

 

 

KW Nr   PL1O/00044231/2

 

I.        działka nr 4 obręb: Bieliny o powierzchni   11 000 m 2

a)       cena 96.000,00 zł ( wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego) ,

która stanowi również - cenę wywoławczą : 96.000,00 zł

b)       postąpienie :    min. 960,00 zł        czyli 1 %   ceny wywoławczej,

c)        wysokość wadium : 19.000,00 zł    czyli ok. 20 %   ceny wywoławczej ,

d)       przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie terenów potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji rekreacyjno-turystycznej w odległości ok. 5 km do wsi gminnej Brochów, do Sochaczewa (Chodaków) ok. 15 km, do Warszawy ok. 60 km.

·          Działka w kształcie prostokąta o szerokości wzdłuż drogi ok. 32 m, teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne i nieliczne zabudowania.

·     Działka możliwa do zabudowy w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa. Działka obydwoma krańcami przylega do dróg gminnych, co umożliwia jej ewentualny podział i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

 

 

 

 

II.        działki nr   25 i 27 obręb: Wilcze Śladowskie o powierzchni   7 800 m 2   i 3 400 m 2  

Dopuszcza się oddzielny zakup w/w działek

a)       cena 224.000,00 zł ( wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego) ,

która stanowi również - cenę wywoławczą : 224.000,00 zł – w przypadku zakupu   obu działek,

·          cena wywoławcza dla działki Nr ewid.   25:           156.000,00 zł

·          cena wywoławcza dla działki Nr ewid.   27:              68.000,00 zł

 

b)       postąpienie :    min. 2240,00 zł czyli 1 %   ceny wywoławczej, w przypadku zakupu   obu działek:

·          postąpienie w przypadku działki Nr ewid. 25:    min. 1560,0 zł

·          postąpienie w przypadku działki Nr ewid. 27:    min.     680,0 zł

c)        wysokość wadium : 44.000,00 zł    czyli ok. 20 %   ceny wywoławczej , w przypadku zakupu   obu działek:

·          wysokość wadium dla działki Nr ewid. 25:            31 000,0 zł

·          wysokość wadium dla działki Nr ewid. 27:            13 000,0 zł

 

d)       przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

·          Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Wilcze Śladowskie, gmina Brochów powiat sochaczewski, stanowiąca działki Nr 25 o pow. 0,78 ha oraz Nr 27 o pow. 0,34 ha.

·          Dojazd drogą gminną którą samorząd utwardzi nawierzchnią bitumiczną do końca 2012r. , działki leżą po przeciwnej stronie drogi naprzeciw siebie.

·          Działki uzbrojone z dostępem do wodociągu i energii elektrycznej.

·         Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne i nieliczne zabudowania siedliskowe. 

·          Nieruchomość gruntowa niezabudowana o charakterze rolnym, możliwa do zabudowy w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa. Położenie działek wzdłuż drogi ich parametry, sąsiedztwo, mimo braku planu zagospodarowania przestrzennego umożliwia ich ewentualny podział i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży na własność, w terminie   3 dni od daty podpisania protokołu przetargu.

                W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium przepada.

                Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod tel.

(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16 pokój 25

lub

(0-22) 725-71-77   Wójt Gminy Brochów.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

Andrzej Fijołek

(-)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-01 13:32:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-23 08:39:44
  • Liczba odsłon: 1772
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996170]

przewiń do góry