WOJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.11.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 29 marca 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                       

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów w dniu 29.03.2013r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne  Decyzja Nr   160.2013  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o Nr ewid. 267, 276/4, 276/9, 278, 279, 280 położonych w miejscowości Janów, obręb: 0012 JANÓW - JANÓWEK, gmina Brochów oraz na działce o Nr ewid. 336 położonej w miejscowości Tułowice, obręb: 0028 TUŁOWICE gmina Brochów

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice

 

                                                          mgr inz. Andrzej Fijołek

                                                            Wójt Gminy Brochów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 29.03.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wójt Gminy Brochów
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:57:29
  • Liczba odsłon: 1606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008570]

przewiń do góry