Brochów dnia 3.07.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Brochów stosownie do art. 35 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Brochów. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/3 miejscowość JANÓW

 

1.      oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/3 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

2.         powierzchnia nieruchomości:

  1000 m2

3.         opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/3 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,7 m i głębokości ok. 22,9 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 150 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

4.         przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/3 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.         termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

6.         cena nieruchomości:

43 123,80 zł

7.         forma nabycia:

własność

8.         informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

9.      termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) :

do 15 sierpnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/4 miejscowość JANÓW

 

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/4 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

 

2.         powierzchnia nieruchomości:

  1000 m2

 

3.         opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/4 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,7 m i głębokości ok. 22,8 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 110 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

 

4.         przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/4 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 

5.         termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

 

6.         cena nieruchomości:

43 123,80 zł

 

7.         forma nabycia:

własność

8.         informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

9.      termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121):

do 15 sierpnia 2018r.

 

 

 

 

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/5 miejscowość JANÓW

 

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/5 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

 

2.         powierzchnia nieruchomości:

  1000 m2

 

3.         opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/5 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,8 m i głębokości ok. 22,8 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 110 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

 

4.         przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/5 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 

5.         termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

 

6.         cena nieruchomości:

39 729,00 zł

 

7.         forma nabycia:

własność

8.         informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

9.      termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121):

do 15 sierpnia 2018r.

 

 

 

 

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/6 miejscowość JANÓW

 

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/6 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

 

2.         powierzchnia nieruchomości:

  1276 m2

 

3.         opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/6 o pow. 0,1276 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 22,7 m i głębokości ok. 56 m. Działka położona u zbiegu drogi nieutwardzonej prowadzącej w głąb osiedla mieszkaniowego i drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

 

4.         przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/6 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 

5.         termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

 

6.         cena nieruchomości:

54 771,90 zł

 

7.         forma nabycia:

własność

8.         informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

9.      termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121) :

do 15 sierpnia 2018r.

 

 

  1.wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_janow_118-3._4._5._6.docx

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.

od 3 lipca 2018r. do 25 lipca 2018r.

 

wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów: dnia 3 lipca 2018r.

wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-03 13:30:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 13:10:14
  • Liczba odsłon: 1650
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996227]

przewiń do góry