WÓJT GMINY

BROCHÓW

 

Wójt Gminy Brochów niniejszym informuje, że   dnia 28 października 2011 r. na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

-          działka Nr ewid. 4 położona w miejscowości Bieliny

-          działki Nr ewid. 25 i 27   położone w miejscowości Wilcze Śladowskie

-          działka Nr ewid. 380 położona w miejscowości Famułki Brochowskie

 

            Z dniem 12.12.2011 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity:   Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

            Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości mianowicie poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bieliny, Wilcze Śladowskie, Famułki Brochowskie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                   Wójt Gminy Brochów

                                                                                        Andrzej Fijołek

                                                                                                  (-)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-28 13:50:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:05:02
  • Liczba odsłon: 889
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2836734]

przewiń do góry