OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 11 maja 2010r

 

 

            Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r Nr 190, poz. 1360 z 2008r Nr 171, poz. 1056 oraz 2009r Nr 119 poz. 999 i na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2000r Nr 47 poz. 544 z późn. zm.)i na podstawie uchwały Rady Gminy Brochów Nr XXXI/177/2002 z dnia 26 czerwca 2002r o utworzeniu obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brochów, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

Numer obwodu

 

Granice obwodu

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1.

Brochów, Brochów Kolonia, Malanowo, Janów, Bieliny, Sianno, Konary, Tułowice, Górki, Hilarów, Łasice, Nowa Wieś Śladów

Urząd Gminy w Brochowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2.

Plecewice, Wólka Smolana, Olszowiec, Famułki Brochowskie, Władysławów, Lasocin, Andrzejów, Brochocin, Miszory, Famułki Królewskie, Famułki Łazowskie

Publiczne Gimnazjum w Lasocinie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3.

Gorzewnica, Kromnów, Piaski Królewskie, Piaski Duchowne, Przęsławice, Śladów, Wilcze Śladowskie, Wilcze Tułowskie

Szkoła Podstawowa w Śladowie

Lokale wyborcze do przeprowadzenia wyborów będą otwarte w dniu          20 czerwca i 4 lipca 2010 r. w godzinach: 6:00 – 20:00

                                                                    Wójt Gminy Brochów

                                                                        Andrzej Fijołek

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów

 

 

 

 

 

 

         Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia  21 kwietnia 2010r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 426)   Wójt Gminy Brochów  informuje :

 

1.     Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 r.

 

2.     Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do Wójta Gminy Brochów w terminie od dnia 22 kwietnia 2010 r. do dnia10 czerwca 2010 r.

Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu
do Urzędu Gminy.

 

3. Wnioski składane osobiście są przyjmowane w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 36 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

 

4.     Informacje o sposobie składania wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania udziela się w Urzędzie Gminy
pokój Nr 30,36 , tel. (022) 725-70-03, (022) 725-70-42

 

 

                                                                                    Wójt Gminy

 

                                                                                 Andrzej Fijołek

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-11 15:03:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 15:03:08
  • Liczba odsłon: 1621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006893]

przewiń do góry