KARTY USŁUG

 

Urząd Stanu Cywilnego

1zawarcie_zwiazku_malzenskiego_-_slub_cywilny_popr.pdf

2zaswiadczenie_do_slubu_konkordatowego_stwierdzajace_brak_okolicznosci_wylaczajacych_zawarcie_malzenstwa_popr.pdf

3zaswiadczenie_o_zdolnosci_prawnej_do_zawarcia_zwiazku_malzenskiego_za_granica_popr.pdf

4odpis_aktu_stanu_cywilnego_popr.pdf

5odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego_popr.pdf

6sprostowanie_oczywistego_bledu_pisarskiego_lub_uzupelnienie_aktu_stanu_cywilnego_popr.pdf

7wpisanie_do_ksiag_krajowych_aktow_stanu_cywilnego_sporzadzonych_za_granica_popr.pdf

8zmiana_imienia_imion_dziecka_popr.pdf

9zmiana_imienia_lub_nazwiska_popr.pdf

10powrot_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_zwiazku_malzenskiego_-_dotyczy_malzenstw_zawartych_w_latach_ubieglych_popr.pdf

11powrot_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_zwiazku_malzenskiego_-_dotyczy_malzenstw_zawartych_w_roku_biezacym_popr.pdf

12przyznanie_medalu_do_popr.pdf

 

Ewidencja Ludności

1wniosek_o_wydanie_oraz_wymiane_dowodu_osobistego_popr.pdf

2zameldowanie_na_pobyt_staly_i_czasowy_trwajacy_ponad_3_miesiace_popr.pdf

3zameldowanie_cudzoziemcow_na_pobyt_staly_i_czasowy_popr.pdf

4zameldowanie_w_drodze_decyzji_administracyjnej_popr.pdf

5wymeldowanie_obywatele_polscy_i_cudzoziemcy_popr.pdf

6wymeldowanie_lub_uchylenie_zameldowania_wymeldowania_w_drodze_decyzji_administracyjnej_popr.pdf

7zgloszenie_urodzenia_dziecka_popr.pdf

8zgloszenie_zgonu_popr.pdf

9zgloszenie_wyjazdu_za_granice_popr.pdf

10zaswiadczenie_z_akt_dowodow_osobistych_popr.pdf

11zaswiadczenie_z_akt_ewidencji_ludnosci_popr.pdf

12udostepnienie_danych_osobowych_zgromadzonych_w_zbiorze_meldunkowym_popr.pdf

13wybory_popr.pdf

 

PODATKI rolny, leśny

1_formularz_pod_nieruchom.pdf

2_formularz_do_wypelnienia_rol_popr.pdf

3_formularz_do_wypelnienia_les_popr.pdf

4_formularz_-_zaswiadczenia_popr.pdf

5_formularz_obowiazku_podatkowego_popr.pdf

6_formularz_ulgi_popr.pdf

7zgloszenie_urodzenia_dziecka_popr.pdf

 

PODATKI od środków transportu

1_zgloszenie_obowiazku_podatkowego_w_podatku_od_srodkow_transportowych1_popr.pdf

2_zgloszenie_wygasniecia_obowiazku_podatkowego_w_podatku_od_srodkow_transportowych_popr.pdf

3_wniosek_o_umorzenieodroczenie_zaleglosci_w_podatku_od_srodkow_transportowych_popr.pdf

 

Działalność Gospodarcza

1___rejestracja_dzialalnosci_gospodarczej_popr.pdf

2___zezwolenie_na_alkohol_1_popr.pdf

 

Ochrona Środowiska

formularz_drzewa_popr.pdf

formularz_akcyza_popr.pdf

 

Budownictwo, Gospodarka gruntami

1_decyzja_o_ustalenie_inw_celu_publ_popr.pdf

2__decyzja_o_war_zab_popraw.pdf

3_nadanie_numeru_porzadkowego_popr.pdf

4_podzial_nieruchomosci_popr.pdf

5_podzial_nieruchomosci_zgodny_z_art.pdf

6_rozgraniczeni__nieruchomosci_popr.pdf

7_wydanie_wypisow_i_wyrysow_z_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_popr.pdf

8_wydanie_wypisow_i_wyrysow_ze_studium_popr.pdf

9_wydanie_zezwolenia_na_lokalizacje_w_pasie_drogowym_infrastruktury_tech_popr.pdf

10_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego_oraz_na_umieszczenie_urz_inf_tech_popr.pdf

 

Sekretariat

1zaswiadczenie_o_figurowaniu_niefigurowaniu_w_ew_podatnikow.pdf

2spisywanie_zeznan_swiadkow.pdf

3poswiadczenie_wlasnorecznosci_podpisu.pdf

4potwierdzenie_kopi_za_zgodnosc.pdf

5wpis_do_ewidencji_obiektow_swiadczacych_uslygi_hotel.pdf

6zgloszenie_zmnian_do_ewidencji_obiektow.pdf

7zaswiadczenie_o_wpisie_do_ewidencji_obiektow.pdf

8sporzadzenie_testamentu.pdf

 

ZEAS

1__bom-formularz_do_wypelnienia_popr.pdf

2___formularz_do_wypelnienia_popr.pdf

3___formularz_do_wypelnieni-dowozenie_popr.pdf

 

GOPS

1___pomoc_spoleczna_-_wniosek_popr_1.pdf

2__sr_wnioski_popr.pdf

3___wniosek_do_funduszu_alimentacyjnego_popr.pdf

4___stypendium_-_wniosek_popr.pdf

5__pracownicy_socjalni_-_zaswiadczenie_popr.pdf

6__sr-_zaswiadczenie_popr.pdf

7___f.pdf

8___stypendium_-_zaswiadczenie_popr.pdf


Gospodarka Odpadami

1.

2014_09_go_zlozenie_deklaracji_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_skladana_.pdf

2014_09_deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf

2014_09_go_oswiadczenie__roznica_ilosci_osob.pdf

2.

2014_09_go_wpis__zmiana_zakresu_wpisu_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_.pdf

2014_09_go_oswiadczenie_-_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.pdf

  2014_09_go_wniosek__rejestr_dzialalnosci_regulowanej.pdf
  3.
 2014_09_go_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_lub_stwierdzeniu_stanu_zaleglosci.pdf
 2014_09_go_wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_lub_stwierdzeniu_stanu_zaleglosci.pdf

4.

2014_09_go_ulgi_w_oplacie_z_tytulu_gospodarowania_odpadami_komunalnymi_od_osob_fizycznych.pdf

  5.
 2014_09_go_zlozenie_informacji_o_wykorzystaniu_wyrobow_zawierajacych_azbest_od_osob_fizycznych.pdf
 2014_09_go_informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf
  2014_09_go_ocena_stanu_i_mozliwosci_uzytkowania_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-29 14:55:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:06:21
  • Liczba odsłon: 5314
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006696]

przewiń do góry