WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 10.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanej opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’

otrzymano:

OPINIĘ SANITARNĄ znak: ZNS.712.2.18.2012.MO z dnia 21.08.2012 r. (data wpływu 29.08.2012 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;


Uprzejmie informuję że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.


                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                      mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

  4. A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-10 16:41:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 16:41:21
  • Liczba odsłon: 1376
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006698]

przewiń do góry