informacja o unieważnieniu postępowania na część I

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część III

 

informacja z otwarcia ofert

***********

2022-10-17_odpowiedzi_na_pytania_do_cyfrowa_gmina.pdf

 

 

Brochów, dnia 11.10.2022r.

GMINA BROCHÓW

05-088 Brochów

ZP.273.15.2022

 

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 złotych

 

            Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

„Cyfrowa Gmina”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

 

 

2022-10-11_zapytanie_ofertowe_cyfrowa_gmina.docx

2022-10-11__2d_projekt_umowy_wdrozenie_systemu.odt

2022-10-11__2c_projekt_umowy_diagnoza_cyberbezpieczenstwa.docx

2022-10-11__2b_projekt_umowy_wifi.odt

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-11 15:53:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-24 10:46:07
  • Liczba odsłon: 905
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996195]

przewiń do góry