WÓJT GMINY

Brochów
Brochów, dnia 13.09.2013 r.

OŚ.6220.4.2013
OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Brochów z dnia 13.09.2013 r. informujące o zwróceniu się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięciaNa podstawie art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)


zawiadamiam


że pismami z dnia 19.09.2013 r. Wójt Gminy Brochów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegp w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:


Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.
                                                                               WÓJT

                                                  mgr inż. Andrzej FijołekZamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy.

2. Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4. Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5. Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

6. A/a


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

4. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

5. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

6. Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

7. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

8. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-13 16:19:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-13 16:19:39
  • Liczba odsłon: 1711
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996179]

przewiń do góry