WÓJT GMINY

BROCHÓW

BP.6733.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 20 grudnia 2011r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·          budowie energetycznej napowietrzno-kablowej linii średniego napięcia, słupowej napowietrznej stacji transformatorowej, napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia, na gruntach wsi PRZĘSŁAWICE gmina Brochów na terenie działek o Nr ewid.:   304, 321/1

zostało wydane postanowienie:

1.         Postanowienie NR 2176/P/NZW/11 znak: NZW/0222/1017/2011 z dnia 28.11.2011r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (bez uwag).

2.          Postanowienie znak: DOso-4082/93/11 z dnia 25.11.2011 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

                Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach

  9 00 – 15 00 Strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

                                                                                   WÓJT GMINY BROCHÓW

                                                                                               Andrzej Fijołek

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectw: Przęsławice                                  

 

Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-21 15:00:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-21 15:11:48
  • Liczba odsłon: 1475
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008684]

przewiń do góry