POWOŁANIE KOMISJI OCENIAJĄCEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

GMINY BROCHÓW NA ROK 2018

 

Art. 15 pkt. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje Gminę Brochów do powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów na rok 2018

 

Jednocześnie zgodnie z art. 15 pkt. 2d wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Kandydaci do Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów na rok 2018:

 

-          posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych;

-          ściśle współpracują z organami administracji publicznej;

-          nie biorą udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów na rok 2018.

 

W związku z powyższym do 30 marca 2018 r., do godziny 12.00 można zgłaszać kandydatury przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:

 

e-mail: gmina@brochów

 

W zgłoszeniu należy podać:

-          imię i nazwisko kandydata,

-          organizację, którą kandydat reprezentuje oraz jej adres,

-          nr telefonu wnioskodawcy i kandydata (do weryfikacji zgłoszenia).

 

Na podstawie art. 15. pkt 2d ustawy Komisja Oceniająca w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdy:

-          żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Oceniającej,

-          wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Oceniającej,

-          wszystkie powołane w skład Komisji Oceniającej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15. pkt 2d lub art. 15 pkt 2f ustawy.


2018-03-28_formularz_zgloszenia_kandydata.pdf


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-28 10:09:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-28 10:09:53
  • Liczba odsłon: 918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847649]

przewiń do góry