WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 14 września 2012r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

            Zgodnie z art. 9  ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                        

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

w dniu 14.09.2012r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

Decyzja Nr 275.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia na działkach Nr ewid. 82, 83/1, 83/2, 258, 260/6  w miejscowości Śladów w gminie Brochów.

 

                                                                                              Wójt Gminy Brochów

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.09.2012r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-14 15:07:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 15:07:23
  • Liczba odsłon: 1601
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996067]

przewiń do góry